HOV-besluit Provinciale Staten PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 17 juli 2012 06:18

Op de website van de Provinciale Staten kunt u de vergadering beluisteren waarin het besluit is genomen om een vrijliggende busbaan via het Meenttracé aan te leggen.

In deze vergadering worden de laatste pogingen gedaan, middels amendementen, om gedeputeerde Post op andere gedachten te brengen. Zij ontraad deze echter en de meerderheid kiest uiteindelijk voor het voorliggende voorstel.

Op onderstaande link is de beraadslaging met stemming over de HOV te beluisteren onder agendapunt 8.

http://noord-holland.stateninformatie.nl/notucastOD/preverg/16983

De Blaricumse Partij zal na het zomerreces in de eerstvolgende Korenbloem hier uitgebreid op terugkomen.

Redactie

 
Blaricumse inwoners de dupe van HOV-keuze PDF Afdrukken E-mailadres
zondag, 15 juli 2012 14:04

persbericht

De Blaricumse inwoners worden op alle fronten de dupe van de keuze van de meerderheid in de Raad. VVD, HvB, D66 en (op het allerlaatste moment) ook de PvdA hebben gekozen voor de 0% kans om via een juridisch strijd de door de Provincie opgelegde vrije HOV-busbaan te kunnen tegenhouden. Verantwoordelijk wethouder Posthumus liet hier al eerder geen enkele twijfel over bestaan. Het is een onomkeerbaar proces.

Lees meer...
 
Amendement Detailhandel Burgemeester Heerschopweg 4 (de Meelmuis) PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 07 juli 2012 21:09

betreffende: Bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 25 juni 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 25 juni 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht nr.2012-25;

Overwegende dat

  • Er in het vigerende bestemmingsplan Kom 1ste  herziening, vastgesteld in de raadsvergadering van 19 oktober 2000, voor Burg. Heerschopweg 4 (de Meelmuis) de bestemming “Wonen en de-tailhandel” is opgenomen;
Lees meer...
 
Blaricum klem tussen verleden en toekomst PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag, 27 juni 2012 10:11

persbericht van De Blaricumse Partij:

Blaricum klem tussen verleden en toekomst
Blaricum is van oudsher een agrarisch dorp met een eigen karakter. Ook de wijken ‘Bijvanck’ en ‘De Blaricummermeent’ hebben een eigen karakter. Haar inwoners voelen dit en willen dit specifieke karakter, waar zij al zolang mee vertrouwd zijn, behouden. Echter, door de ‘vooruitgang’ in onze maatschappij zijn sommige ontwikkelingen in strijd met de beleving van haar deelnemers. Niet alleen je persoonlijke wensen tellen, maar ook die van alle andere deelnemers. Zo gaat dat in een democratie. Voor de keuzes die de politiek moet maken zijn dit de enige juiste uitgangspunten.

Lees meer...
 
Motie ICT PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 05 juni 2012 17:11

betreffende: Kadernota Blaricum 2013

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 22 mei 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 mei 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kadernota Blaricum d.d. 17 april 2012, nr 2012-23

gelet op artikel 34 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2009;

Overwegende dat:

  • Blaricum steeds minder OZB en algemene uitkering ontvangt;
Lees meer...
 


Pagina 7 van 11

Partijleden

Liesbeth BoersenLiesbeth Boersen
Wethouder
Bea KukupessyBea Kukupessy
Fractievoorzitter
Raadslid
Ineke BreetIneke BreetRaadslid
René KempermanRené KempermanRaadslid
Voorzitter
Lyoba KukupessyLyoba KukupessyFractievertegenwoordiger
Penningmeester
Co VosCo VosSteunfractielid
Hans BreetHans BreetSteunfractielid
Secretaris
Redacteur van 'De Korenbloem'
U bevindt zich hier  : Home