Persbericht zwembad de Biezem PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 05 maart 2012 20:26

De Blaricumse Partij ondersteunt nieuw onderzoek de Biezem

 

De Blaricumse Partij (DBP) ondersteunt het verzoek van de oppositiepartijen in Laren om de Rekenkamer te vragen onderzoek te doen naar de kosten van het voorlopig openhouden van zwembad de Biezem. Wij hopen dat een onderzoeksthema, dat door meerdere gemeenten ondersteund wordt, bij de Rekenkamer meer kans maakt.

Lees meer...
 
PERSVERKLARING DBP-CDA-PvdA Blaricum PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 30 januari 2012 07:04

27-01-2011

‘Geen vrije busbaan in onze gemeente’
Oppositie Blaricum stuurt brief over HOV naar provincie

BLARICUM - De Blaricumse Partij (DBP), CDA en PvdA, zijn blij dat een beslissing van de provincie over een vrije busbaan in Blaricum en het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) is uitgesteld. De partijen betreuren het wel ten zeerste dat zij door het Blaricumse college niet tijdig op de hoogte zijn gesteld dat het onderwerp op de agenda van de provinciale commissie stond. CDA, PvdA en DBP grijpen daarom nu de gelegenheid aan om alsnog hun standpunt onder de aandacht te brengen, middels een brief, bij de commissie van de provincie.

De oppositiepartijen DBP, CDA en PvdA hebben zich net als de coalitiepartijen uitgesproken tegen een vrije busbaan in Blaricum en staan achter het raadsbesluit voor een meerijdvariant over 't Merk. Mocht de provincie besluiten mee te gaan met de meerijdvariant over ’t Merk onder voorwaarde dat de gemeente Blaricum grond reserveert voor een eventuele toekomstige busbaan, dan kiezen DBP, PvdA en CDA voor het al meer dan 30 jaar gereserveerde tracé via de Meent. Een eventuele grondreservering langs ’t Merk en de Randweg vinden PvdA, CDA en DBP absoluut onaanvaardbaar. Door de vele rijbanen die er dan bijkomen, ontstaat er een onoverbrugbare barrière tussen de dorpsdelen van Blaricum.

 
Financiële beschouwingen van De Blaricumse Partij Begroting 2012 PDF Afdrukken E-mailadres
vrijdag, 04 november 2011 06:48

gepresenteerd door Liesbeth Boersen:

Voorzitter.
Onze financieel specialist Rene Kemperman heeft deze begroting grondig bestudeerd, is cijfermatig tevreden en spreekt zijn waardering uit. Ik, als niet financieel deskundige, had meer moeite met het doorgronden van deze begroting. Lastig was het met name om helder te krijgen welke bezuinigingen het college waarop voorstelde. Ook het inzien van de productenraming gaf niet altijd duidelijkheid. Het onlangs gestuurde overzicht bezuinigingen bood uitkomst. Daaruit concluderen wij dat deze begroting een kopie is van de kadernota. Alle daarin voorgestelde bezuinigingen worden nu geëffectueerd.

Lees meer...
 
Amendement renovatie en nieuwbouw De Biezem PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 03 oktober 2011 07:30

betreffende:  Bestuursopdracht BEL-zwembad

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 27 september 2011

 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 27 september 2011;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad Bestuursopdracht BEL-zwembad d.d, 22 augustus 2011 nr. 2011-,;

overwegende, dat:

  • de raad van Blaricum in november 2010 een amendement heeft aangenomen waarin is besloten dat in het haalbaarheidsonderzoek naar een BEL zwembad mogelijkheden voor renovatie en/of nieuwbouw van De  Biezem en de kosten daarvan dienen te worden meegenomen;
Lees meer...
 
Motie uitstel besluit sluiting De Biezem PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 03 oktober 2011 07:22

betreffende: Bestuursopdracht BEL-zwembad

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 27 september 2011

 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 27 september 2011;

kennisgenomen hebbende van het voorstel Bestuursopdracht BEL-zwembad dd 22 augustus 2011,

overwegende dat:

  • uit de gehouden Biezem-enquete is gebleken dat een groot aantal mensen uit Eemnes, Laren en Blaricum gebruik maakt van zwembad de Biezem;
Lees meer...
 


Pagina 9 van 11

Partijleden

Liesbeth BoersenLiesbeth Boersen
Wethouder
Bea KukupessyBea Kukupessy
Fractievoorzitter
Raadslid
Ineke BreetIneke BreetRaadslid
René KempermanRené KempermanRaadslid
Voorzitter
Lyoba KukupessyLyoba KukupessyFractievertegenwoordiger
Penningmeester
Co VosCo VosSteunfractielid
Hans BreetHans BreetSteunfractielid
Secretaris
Redacteur van 'De Korenbloem'
U bevindt zich hier  : Home