Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Behoud Sociale woningen PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag, 23 januari 2014 11:13

Het komt de laatste tijd nogal eens voor dat de woningcorporaties een vrij gekomen sociale woning commercieel verhuren dan wel op de vrije markt verkopen. In beide gevallen is het resultaat hetzelfde. De sociale woning is niet langer een woning voor mensen met een kleinere beurs.

Lees meer...
 
Algemene Beschouwingen van De Blaricumse Partij Begroting 2014 PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 09 november 2013 20:18

Begroting 2014 een wissel op de toekomst
Vz.
Allereerst wil ik namens De Blaricumse Partij college en ambtenaren danken voor hun inzet van het afgelopen jaar.

Wij hebben deze beschouwingen de titel meegegeven: “Begroting 2014, een wissel op de toekomst”. De voorliggende begroting 2014 sluit namelijk wel is waar maar is mede veroorzaker van  hele grote tekorten in de komende jaren. Zonder OZB verhoging is het tekort in 2015 €  610.000 en in 2016 zelfs nog hoger. Die tekorten in 2015 en volgend ontstaan namelijk niet alleen door bezuinigingen op het Gemeentefonds, niet alleen door decentralisatie en sociaal domein maar ook door voorgenomen grote investeringen in 2014. Denkt u maar eens aan de renovatie van de Eemnesserweg.

Lees meer...
 
Algemene Beschouwingen van De Blaricumse Partij 11 juni 2013 ten behoeve van de Kadernota 2014 PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag, 13 juni 2013 13:53

Door vererving kreeg ik onlangs een uiterst interessant en waardevol boekwerkje  in mijn bezit. De titel luidt: “Blaricum, en zijn recht op zelfstandigheid” . Het dateert  uit december 1921. Een van de schrijvers en eerste eigenaar van dit boekje is G.E. Rigter, mijn opa. Het bevat een groot aantal argumenten waarom Blaricum zijn zelfstandigheid moet behouden. Ook is  een brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken opgenomen ondertekend door 971 Blaricummers waarin staat : ”dat de voorgestelde samenvoeging van Blaricum met een of meerdere andere gemeenten hen noopt als een man te protesteren tegen dezen aanslag op Blaricums zelfstandigheid” (blz. 110).

Lees meer...
 
Motie Prestatieafspraken met de woningcorporaties PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 08 juni 2013 07:54

Betreffende: Prestatieafspraken met de woningcorporaties

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 21 mei 2013

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 21 mei 2013:

Overwegende dat:

  • er in de “Strategische visie Blaricum 2030” 6 doelstellingen zijn opgenomen;
  • een van die doelstellingen luidt: “Streven naar evenwichtige bevolkingsopbouw” (blz. 21);
Lees meer...
 
Motie Heggen PDF Afdrukken E-mailadres
zondag, 28 oktober 2012 12:53

Betreffende: Heggen en hagenbeleid

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 13 november 2012

Overwegende dat,

  • Blaricum een prachtig dorp is waarin het cultureel-historische karakter voor een belangrijk deel bewaard is gebleven en waarvoor velen, zowel organisaties als particulieren, zich er voor inzetten dit ook voor te toekomst zo te houden,
  • Tientallen panden vooral gelegen in Beschermd dorpsgezicht als Rijksmonument zijn aangewezen,
Lees meer...
 


Pagina 10 van 15

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

Janny van Dijk - de Jong

Janny van Dijk - de Jong

Raadslid
Penningmeester

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home