Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Motie Heggen PDF Afdrukken E-mailadres
zondag, 28 oktober 2012 12:53

Betreffende: Heggen en hagenbeleid

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 13 november 2012

Overwegende dat,

  • Blaricum een prachtig dorp is waarin het cultureel-historische karakter voor een belangrijk deel bewaard is gebleven en waarvoor velen, zowel organisaties als particulieren, zich er voor inzetten dit ook voor te toekomst zo te houden,
  • Tientallen panden vooral gelegen in Beschermd dorpsgezicht als Rijksmonument zijn aangewezen,
Lees meer...
 
HOV-besluit Provinciale Staten PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 17 juli 2012 06:18

Op de website van de Provinciale Staten kunt u de vergadering beluisteren waarin het besluit is genomen om een vrijliggende busbaan via het Meenttracé aan te leggen.

In deze vergadering worden de laatste pogingen gedaan, middels amendementen, om gedeputeerde Post op andere gedachten te brengen. Zij ontraad deze echter en de meerderheid kiest uiteindelijk voor het voorliggende voorstel.

Op onderstaande link is de beraadslaging met stemming over de HOV te beluisteren onder agendapunt 8.

http://noord-holland.stateninformatie.nl/notucastOD/preverg/16983

De Blaricumse Partij zal na het zomerreces in de eerstvolgende Korenbloem hier uitgebreid op terugkomen.

Redactie

 
Blaricumse inwoners de dupe van HOV-keuze PDF Afdrukken E-mailadres
zondag, 15 juli 2012 14:04

persbericht

De Blaricumse inwoners worden op alle fronten de dupe van de keuze van de meerderheid in de Raad. VVD, HvB, D66 en (op het allerlaatste moment) ook de PvdA hebben gekozen voor de 0% kans om via een juridisch strijd de door de Provincie opgelegde vrije HOV-busbaan te kunnen tegenhouden. Verantwoordelijk wethouder Posthumus liet hier al eerder geen enkele twijfel over bestaan. Het is een onomkeerbaar proces.

Lees meer...
 
Amendement Detailhandel Burgemeester Heerschopweg 4 (de Meelmuis) PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 07 juli 2012 21:09

betreffende: Bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 25 juni 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 25 juni 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht nr.2012-25;

Overwegende dat

  • Er in het vigerende bestemmingsplan Kom 1ste  herziening, vastgesteld in de raadsvergadering van 19 oktober 2000, voor Burg. Heerschopweg 4 (de Meelmuis) de bestemming “Wonen en de-tailhandel” is opgenomen;
Lees meer...
 
Blaricum klem tussen verleden en toekomst PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag, 27 juni 2012 10:11

persbericht van De Blaricumse Partij:

Blaricum klem tussen verleden en toekomst
Blaricum is van oudsher een agrarisch dorp met een eigen karakter. Ook de wijken ‘Bijvanck’ en ‘De Blaricummermeent’ hebben een eigen karakter. Haar inwoners voelen dit en willen dit specifieke karakter, waar zij al zolang mee vertrouwd zijn, behouden. Echter, door de ‘vooruitgang’ in onze maatschappij zijn sommige ontwikkelingen in strijd met de beleving van haar deelnemers. Niet alleen je persoonlijke wensen tellen, maar ook die van alle andere deelnemers. Zo gaat dat in een democratie. Voor de keuzes die de politiek moet maken zijn dit de enige juiste uitgangspunten.

Lees meer...
 


Pagina 11 van 15

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home