Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Motie ICT PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 05 juni 2012 17:11

betreffende: Kadernota Blaricum 2013

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 22 mei 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 mei 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kadernota Blaricum d.d. 17 april 2012, nr 2012-23

gelet op artikel 34 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2009;

Overwegende dat:

  • Blaricum steeds minder OZB en algemene uitkering ontvangt;
Lees meer...
 
Motie Gemeentehuis Bernardusschool PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 05 juni 2012 17:02

betreffende: Kadernota Blaricum 2013

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 22 mei 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 mei 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kadernota Blaricum d.d. 17 april 2012, nr 2012-23

gelet op artikel 34 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2009;

Overwegende dat:

  • de economische situatie in Nederland en daarmee ook die van Blaricum niet rooskleurig is;
Lees meer...
 
Amendement Bevorderen culturele educatie in samenwerking met Singer PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 05 juni 2012 16:58

betreffende: Kadernota Blaricum 2013

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 22 mei 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 mei 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kadernota Blaricum 2013 d.d. 17 april 2012 nr. 2012-23,

Overwegende dat:

  • onze jeugd in het dagelijks leven weinig met cultuur in aanraking komt;
  • het juist van belang is dat kinderen cultuur opsnuiven omdat zij daarvan hun hele leven profijt hebben;
Lees meer...
 
Amendement Bijdrage aan openhouden De Biezem PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 05 juni 2012 16:50

betreffende: Kadernota Blaricum 2013

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 22 mei 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 mei 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kadernota Blaricum 2013 d.d. 17 april 2012 nr. 2012-23,

Overwegende dat:

  • Laren voornemens was per 1 januari 2013 de Biezem te sluiten;
  • de besluitvorming omtrent de realisatie van een nieuw zwembad vertraging heeft opgelopen;
  • zich recent in Laren een meerheid van de raad voorstander lijkt van het minimaal een half jaar langer openhouden van de Biezem omdat het belangrijk is het zwembadloze tijdperk zo kort mogelijk te houden;
Lees meer...
 
Amendement € 100.000,-- voor BEL-zwembad PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 05 juni 2012 16:45

betreffende: Kadernota Blaricum 2013

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 22 mei 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 mei 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kadernota Blaricum 2013 d.d. 17 april 2012 nr. 2012-23,

Overwegende dat:

  • Blaricum, Eemnes en Laren gezamenlijk een onderzoek hebben ingesteld naar de mogelijkheden voor het stichten van een BEL zwembad;
Lees meer...
 


Pagina 12 van 15

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home