Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Technische vragen n.a.v. de problemen bij de Malbak PDF Afdrukken E-mailadres
vrijdag, 25 maart 2011 16:24

Gesteld door:  De Blaricumse Partij dd. 24-03-2011:

 1. In eerste opzet heeft de Malbak de hoofdingang aan de pleinzijde (Burgemeester Tydeman plein) gekregen. Hiermee is in het ontwerp van de inrichting rekening gehouden. Bezoekers van de Malbak die met taxi's of groepsvervoer worden gebracht en gehaald kunnen dan vanuit de ruimte bij de bar hierop wachten. Nu hebben zij hier geen zicht op, of zij moeten wachten (staand) in de tochtsluis aan de zijde van de Wetering.

  VRAAG:
  Is het mogelijk de hoofdingang alsnog aan de pleinzijde te realiseren?
  Bijkomend voordeel is dan ook, dat de deuren daar naar buiten draaien, wat voor de minder valide medemens een stuk makkelijker is deze te openen. Taxi's en groepsvervoer zouden dan langs de school en het plein tot aan het gebouw kunnen rijden. Deze toegang zou alleen voor taxivervoer kunnen worden aangemerkt.
 2. Aan de zijde van de Wetering zijn alle toegangsdeuren voor minder validen zeer slecht toegankelijk (voldoen NIET aan de eisen voor toegankelijkheid voor deze doelgroep). Het hoogteverschil tussen de bestrating en de onderdorpels is ca. 5cm. (volgens de regelgeving mag dit slechts 2cm. zijn!). De deuren draaien naar binnen (moeilijk, zo niet onmogelijk vanuit een rolstoel te openen) en hebben een sterke dranger. De deuren van de tochtsluis draaien vervolgens weer de andere kant op!

  VRAAG:
  Is het niet mogelijk, zo niet noodzakelijk de toegang tot een openbaar toegankelijk gebouw volgens de eisen aan te passen, zodat de minder valide medemens hier ongehinderd binnen kan komen?
  Een goed voorbeeld is natuurlijk ons prachtige en zeer goed toegankelijke gemeentehuis (Bernardus). Dit is tenslotte ook een openbaar gebouw.

 3. Wanneer vraag 1 niet uitvoerbaar is, dan geldt deze vraag:
  De toegankelijkheid t.b.v. minder validen rond het Malbak gebouw laat ook te wensen over. Op dit moment worden zij tot de ingang (Weteringzijde) gebracht en kunnen daar vervolgens met een rolstoel moeilijk tussen geparkeerde auto's door en zonder hellinkje in de soeprand naar de ingang van de Malbak. Of zij moeten over de weg rijden tot op de hoek van de straat (ingang appartementen) en daar in de bocht van de weg de stoep op rijden (enige helling!) en dan lang de vuilcontainers terug naar de ingang van de Malbak. Denk ook aan de winterse weersomstandigheden en de veiligheid van deze kwetsbare bevolkingsgroep.

  VRAAG:
  Is het niet mogelijk / wenselijk / noodzakelijk de parkeerplaatsen voor invaliden vóór de hoofdingang van de Malbak te situeren met een hellinkje in de trottoirband i.p.v. naast de vuilcontainers bij de ingang van de appartementen?

 4. Op dit moment is er nog géén sleutelkluisje voor de brandweer aangebracht.

  VRAAG:
  Wanneer wordt dit geïnstalleerd en hoe is deze tijdelijke afwezigheid met de brandweer geregeld i.v.m. de gebruikersvergunning?

 5. Op dit moment zijn er nog geen voorzieningen getroffen om fietsen adequaat te kunnen stallen.

  VRAAG:
  Wanneer worden deze geplaatst en kan de locatie zodanig worden gekozen dat deze niet tegen de gevel (met veel glas tot op de grond)komen? Bij voorkeur aan de zijde van de leilindes (Weteringzijde).
  Het is op dit moment nog niet duidelijk waar en of er (brom-)fietsrekken worden aangelegd aan het Burgemeester Tydemanplein. Zo ja, dan is het o.i. goed te bekijken waar de fietsen nu al worden neergezet en dan deze locatie hiervoor te bestemmen, zodat ze ook daadwerkelijk worden gebruikt.

 6. In de opzet van de Malbak is met een horecafunctie rekening gehouden aan de pleinzijde. Door het later toevoegen van een geluidsisolerende box-in box voorziening is het op dit moment niet meer mogelijk deze horecafunctie te kunnen benutten. De deuren kunnen nu niet voldoende worden geopend om een terrasje te kunnen exploiteren.

  VRAAG:
  Zijn hier nog mogelijkheden om deze functie te kunnen realiseren?
  Te denken valt aan een gedeeltelijke aanpassing van de pui.

 7. Er is een bedrag van € 25.000,-- ter beschikking gesteld voor interieurvoorzieningen zoals gordijnen, etc.

  VRAAG:
  Is dit beschikbaar gestelde bedrag inclusief of exclusief de € 10.000,-- die in een raadsbreed aangenomen motie (begrotingsraad) is uitgetrokken voor de inrichting van de Malbak?

Namens De Blaricumse Partij,

Ineke Breet
raadslid

 

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Schriftelijke vragen Algemeen Technische vragen n.a.v. de problemen bij de Malbak