Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Motie Entree en verkeersveiligheid WC Bijvanck PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag, 13 juli 2011 21:41

betreffende: Herontwikkeling Winkelcentrum Bijvanck

Voorgesteld door: PvdA, DBP

Raad d.d.: 5 juli 2011               

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 5 juli 2011:

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 21 juni 2011 nr. 2011-41 inzake Herontwikkeling Winkelcentrum Bijvanck;

en gehoord hebbende de discussie in de RTG d.d. 28 juni 2011;

overwegende dat:

 • winkelcentrum en woningen in de Bijvanck één kloppend geheel moeten vormen, dat aansluit bij de wijk;
 • een entreefunctie voor een winkelcentrum van essentieel belang is en de eenheid met de omgeving hier bij uitstek tot stand wordt gebracht;
 • niet alleen de kwaliteit van het winkelgebied moet worden verbeterd, maar ook het parkeren van auto’s beter moet;
 • het winkelcentrum waarschijnlijk ook meer verkeer zal aantrekken, hetgeen de woonbeleving van de direct omwonenden kan beïnvloeden;
 • de huidige verkeerssituatie op het Uilebord niet altijd als veilig wordt ervaren;
 • hier ook veel kwetsbare verkeersdeelnemers als schoolgaande kinderen en ouderen gebruik maken van het zebrapad;
 • het winkelcentrum ook een doorgaande route is voor verkeer te voet van en naar school, het gezondheidscentrum en De Malbak;
 • het van een duurzaam belang wordt geacht dat mensen dichtbij hun boodschappen doen en het daarvoor van belang is dat het aantrekkelijk is om een bezoek aan het winkelcentrum te voet of per fiets te brengen,

gelet op artikel 34 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2009;

dringt er bij het college op aan:

 • bij de uitwerking van het plan te zoeken naar alternatieven voor de parkeerplaatsen tussen het winkelcentrum en het Uilebord;
 • hiervoor eventueel aan de overkant van het winkelcentrum een plaats gevonden kan worden, aansluitend op de daar al gelegen parkeerplaatsen;
 • er voor te zorgen dat er vanaf het Uilebord een duidelijke entree is naar het winkelcentrum;
 • daarbij de verkeerssituatie op het Uilebord te betrekken,

met als doel een goede entree die past bij de wijk waar langzaam verkeer voorrang krijgt op gemotoriseerd verkeer en veiligheid van de inwoners gewaarborgd is.

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam en handtekening indiener(s):

PvdA                           DBP

Carin van den Berg  Liesbeth Boersen

 

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Moties Algemeen Motie Entree en verkeersveiligheid WC Bijvanck