Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Motie uitstel besluit sluiting De Biezem PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 03 oktober 2011 07:22

betreffende: Bestuursopdracht BEL-zwembad

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 27 september 2011

 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 27 september 2011;

kennisgenomen hebbende van het voorstel Bestuursopdracht BEL-zwembad dd 22 augustus 2011,

overwegende dat:

  • uit de gehouden Biezem-enquete is gebleken dat een groot aantal mensen uit Eemnes, Laren en Blaricum gebruik maakt van zwembad de Biezem;
  • het ernaar uitziet, gezien de commissievergaderingen in Laren en Eemnes en de RTG in Blaricum, dat de raden zullen besluiten over te gaan tot de volgende fase in de procedure van de realisatie van een BEL-zwembad;
  • er dus binnen enige maanden helderheid komt over het al dan niet realiseren van een BEL-zwembad;
  • het belangrijk is, voor een eventueel nieuw BEL-zwembad, dat de nu aanwezige klandizie niet weglekt naar andere zwembaden;
  • bij voortijdige sluiting van de huidige Biezem het huidige personeel een andere baan zal zoeken en dus niet meer inzetbaar is bij een eventuele nieuwe Biezem


gelet op artikel 34 van het Reglement van orde gemeente Blaricum  2009;


verzoekt het college dringend


er bij het gemeentebestuur van Laren op aan te dringen

  1. Het besluit om zwembad de Biezem per 1 januari 2013 te sluiten in te trekken;
  2. Een definitief besluit tot al dan niet sluiten van de Biezem uit te stellen tot het moment waarop door de BEL-gemeenten in de besluitvormingsprocedure van een BEL-zwembad definitieve besluiten zijn genomen.


en gaat over tot de orde van de dag.

Naam en handtekening indiener(s)

DBP

Liesbeth Boersen

 

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Moties Algemeen Motie uitstel besluit sluiting De Biezem