Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Amendement Voorkeursalternatief jachthaven PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 17 maart 2012 15:21

betreffende: Voorkeursalternatief jachthaven (voorontwerp) bestemmingsplan Voorland Stichtse Brug

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 20 maart 2012

 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 20 maart 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Voorkeursalternatief jachthaven (voorontwerp) bestemmingsplan Voorland Stichtsebrug nr.2012-12;

Overwegende dat

 • reeds in het Masterplan Blaricummermeent van november 2005 sprake is van de realisatie van een jachthaven bij de Stichtsebrug;
 • ook in november 2005 een concept voorontwerp bestemmingsplan Blaricummermeent Jachthaven gemaakt is;
 • in dit concept voorontwerp op blz. 8 het plan omtrent de jachthaven in grote lijnen is weergegeven. “De realisatie van:
  • een jachthaven (350 ligplaatsen);
  • enkele kleine recreatieve-, horeca- en verblijfsvoorzieningen
  • 475 parkeerplaatsen waarvan 175 bij de jachthaven en 300 bij het recreatiestrand
  • een "Landmark”;
 • er in de regio plannen bestaan om in ongeveer 10 jaar 1750 extra ligplaatsen te realiseren (de ge-plande jachthaven bij de Stichtsebrug niet meegerekend);
 • het juist de kleinschaligheid in zijn algemeenheid is wat Blaricum zo aantrekkelijk maakt;
 • de door de raad bezochte jachthaven in IJsselstein “Marnemoende” een capaciteit van 350 ligplaat-sen heeft;
 • in alle relevante stukken te lezen is dat een jachthaven van 350 boten exploitabel is (dit is ook con-form de uitspraak van de eigenaar van Marnemoende en conform de uitspraak van de wethouder in de RTG);
 • dat het altijd de bedoeling is geweest dat er een in de natuur ingebedde jachthaven gerealiseerd zou worden;
 • dat bij een jachthaven met een capaciteit van 350 ligplaatsen meer ruimte overblijft voor de natuur in en om de jachthaven dan bij een jachthaven van 550 ligplaatsen;
 • bij een kleinere jachthaven ook een kleiner parkeerterrein voldoet (parkeernorm bij jachthavens: 0,5 parkeerplaats per ligplaats, dus een jachthaven voor 350 boten  betekent 175 parkeerplaatsen, een jachthaven van 550 boten 275);
 • uit het bovenstaande de conclusie gerechtvaardigd is dat er een jachthaven “beloofd” is, maar dat in geval volstaan kan worden met 350 ligplaatsen. Een grotere jachthaven is alleen maar onnodig meer belastend voor de natuur.


Besluit:

 1. In te stemmen met een voorkeursalternatief van maximaal 350 ligplaatsen voor de jachthaven dat aan de basis zal liggen van het op te stellen (voorontwerp) bestemmingsplan voor het voorland Stichtsebrug;
 2. In het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid op te nemen voor een uitbreiding van de jacht-haven met 200 ligplaatsen tot een capaciteit van 550 waarover de raad de beslissingsbevoegdheid heeft;
 3. In te stemmen met het voorstel om deze MER inhoudelijk als randvoorwaarde mee te geven bij het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan voor het gebied Voorland Stichtsebrug.


De Blaricumse Partij
Liesbeth Boersen

 

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Amendementen Algemeen Amendement Voorkeursalternatief jachthaven