Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Motie ICT PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 05 juni 2012 17:11

betreffende: Kadernota Blaricum 2013

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 22 mei 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 mei 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kadernota Blaricum d.d. 17 april 2012, nr 2012-23

gelet op artikel 34 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2009;

Overwegende dat:

  • Blaricum steeds minder OZB en algemene uitkering ontvangt;
  • gezien de bezuinigingen bij de rijksoverheid het niet voor de hand ligt dat in het bovenstaande snel verandering zal komen;
  • Blaricum de OZB niet wil verhogen;
  • Blaricum jaarlijks al €  105.000 aan ICT uitgeeft;
  • de BEL organisatie bovenop deze € 105.000 gevraagd  jaarlijks een extra budget van€  85.000 van Blaricum te ontvangen voor ICT;

Verzoekt het college:

  • in samenspraak met Laren en Eemnes de mogelijkheden te onderzoeken om het bedrag van € 85.000 tot minimaal de helft te reduceren.

En gaat over tot de orde van de dag

De Blaricumse Partij
Liesbeth Boersen

 

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Moties Algemeen Motie ICT