Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Amendement Detailhandel Burgemeester Heerschopweg 4 (de Meelmuis) PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 07 juli 2012 21:09

betreffende: Bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 25 juni 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 25 juni 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht nr.2012-25;

Overwegende dat

  • Er in het vigerende bestemmingsplan Kom 1ste  herziening, vastgesteld in de raadsvergadering van 19 oktober 2000, voor Burg. Heerschopweg 4 (de Meelmuis) de bestemming “Wonen en de-tailhandel” is opgenomen;
  • Burgemeester en wethouders in het thans voorliggende voorstel voorstellen het begrip “detail-handel” in te perken tot “detailhandel in diervoeding, tuinartikelen en zaden”;
  • Bij brief van 17 juni 2012 de eigenaren van Burg. Heerschopweg 4 aangeven de oorspronkelijke bestemming te weten “wonen” met aanduiding detailhandel ook in het nieuwe bestemmingsplan KOM beschermd dorpsgezicht opgenomen wensen te zien;
  • Bij een beperking van het begrip “detailhandel” tot “detailhandel in diervoeding, tuinartikelen en zaden” sprake is van het aantasten van de rechten van de betreffende eigenaren;

Besluit:
 
punt 1 van het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:

  1. Het bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht, bestaande uit de plantoelichting, planregels en plankaarten zoals opgenomen in het bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht, nummer NL.IMRO.0376.B007BPKomBeschDorp-1201 d.d. 14 maart 2012, gewijzigd vast te stellen overeenkomstig hetgeen is verwoord in het voorstel van burgemeester en wethouders en in de bij dit besluit behorende en de daarvan deeluitmakende Nota van Zienswijzen d.d. 10 mei 2012, inclusief de memo van 7 juni 2012 en de aanvullende memo van 12 juni 2012 met dien verstande dat aan het pand Burg. Heerschopweg 4 de bestemming "Wonen" met de aanduiding detailhandel toegestaan (dh) gegeven wordt;

De Blaricumse Partij

Liesbeth Boersen

 

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Amendementen Algemeen Amendement Detailhandel Burgemeester Heerschopweg 4 (de Meelmuis)