Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Vragen van De Blaricumse Partij omtrent verhuur Molenveenweg 8 PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 09 november 2013 19:52

Vragen van de Blaricumse Partij omtrent verhuur Molenveenweg 8

De Blaricumse Partij heeft kennis gekregen van het volgende:

“Molenveenweg 8 is eigendom van woningcorporatie De Alliantie en behoort tot het sociale woningbestand in het oude dorp van Blaricum. Onlangs hebben de zittende huurders de woning verlaten. De woning is daarna niet opnieuw aan de doelgroep verhuurd maar wordt aangeboden als vrije sector huurwoning. De huur zou € 1.200 bedragen. Deze situatie staat haaks op de toezegging van wethouder de Joode aan ons bij de recente behandeling van de Prestatieafspraken met de woningcorporaties dat er geen sociale woningen in het oude dorp onttrokken zouden worden aan het sociale woningbestand”.

1. Heeft de corporatie aan u toestemming gevraagd om de woning aan het sociale woningbestand te onttrekken? Nee, dat is niet nodig indien de woning na leegkomst opnieuw wordt verhuurd. Alleen bij verkoop dient de corporatie toestemming te vragen aan de gemeente, conform de destijds gemaakte afspraken bij de overname van het gemeentelijk woningbezit. Dit heeft de wethouder eveneens zo meegedeeld in de RTG’s van mei en september 2013. De afspraak is eveneens in de prestatieovereenkomst opgenomen die binnenkort formeel wordt ondertekend.

2a. Zo ja, waarom heeft u toestemming gegeven ondanks uw toezegging aan ons in de raadsvergadering dat er geen sociale woningen in het oude dorp onttrokken zullen worden aan het sociale woningbestand? Zie 1: Er is nooit met die bewoordingen toegezegd dat er geen sociale woningen in het oude dorp onttrokken zullen worden.

2b. Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen jegens de woningcorporatie voordat er een huurcontract is afgesloten en er een onomkeerbare situatie is ontstaan om de corporatie er toe te bewegen deze woning alsnog aan de doelgroep tegen sociale huurprijs aan te bieden? Geen. Relatief veel woningen in het oude dorp die nu nog een “sociale” huurprijs hebben worden bewoond door mensen die daar al tientallen jaren wonen. De huurprijzen zijn (en worden) daardoor slechts langzaam verhoogd. Veelal zijn de inkomens van die bewoners in de tussentijd gestegen waardoor er van scheefwonen sprake is. Pas na leegkomst van zo’n woning kan de corporatie de huurprijs van de woning in één keer harmoniseren. Indien de waarde van de woning volgens het puntenstelsel zodanig hoog is dat deze na leegkomst in de vrije sector verhuurd kan worden kan de gemeente die harmonisatie niet tegenhouden. De woning wordt immers doorverhuurd en niet verkocht. In de betreffende woning is volgens de corporatie flink geïnvesteerd en de vraaghuur is bepaald aan de hand een advies van een makelaar over de markthuurwaarde van deze woning. Met deze huurprijs wordt het volgens de corporatie mogelijk een deel van de investering terug te verdienen gedurende de exploitatie van de woning. Het betreft in dit specifieke geval een woning in de categorie van niet meer voor middeldure en sociale huur geschikte voorraad.

 

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Schriftelijke vragen Algemeen Vragen van De Blaricumse Partij omtrent verhuur Molenveenweg 8