Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Amendement Malbak PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 23 december 2013 17:32

betreffende: Bestuursopdracht welzijn, onderdeel visie op welzijnsbeleid

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 10 december 2013

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 10 december 2013;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Bestuursopdracht welzijn, onderdeel visie op welzijnsbeleid, nr. 2013-60;

gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2013

Overwegende dat:

  • er in de BELvisie welzijnsbeleid bij punt 8 vermeld staat: wij subsidiëren activiteiten: geen ge-bouwen;
  • wij echter wel de huur voor de Malbak betalen aan Versa en zij die vervolgens afdraagt aan de Woningbouwvereniging Gooi- en Omstreken en wij dus wel degelijk in gebouwen investeren,

BESLUIT :

De tekst van het besluit als volgt te wijzigen:

I. Bijgaande visie welzijnsbeleid als onderdeel van de bestuursopdracht “welzijn in de BEL-gemeenten..”vast te stellen na het schrappen van de woorden “geen gebouwen” bij punt 8 van de visie.

DBP

Liesbeth Boersen

 

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Amendementen Algemeen Amendement Malbak