Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Amendement Modernisering Minimumbeleid PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 23 december 2013 17:37

betreffende: Modernisering minimumbeleid

Ingediend door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 10 december 2013

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 10 december 2013;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Modernisering minimabeleid;

gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2009.

Overwegende dat:

Inzake minimumbeleid:

  • Gehoord hebbende de discussie in de raad over het minimumbeleid de inkomensgrens langdu-righeidstoeslag te verhogen op 110% van de bijstandsnorm, alsmede het verhogen van de ge-meentelijke premiebijdrage CMZ;
  • Alsmede het advies van de cliëntenraad om dit te verhogen.

Draagt het College op om aan het besluit toe te voegen:

5.a Inkomensgrens langdurigheidstoeslag te verhogen op 110% van de bijstandsgrens.

5.b Het verhogen van de gemeentelijke premiebijdrage CMZ.

en gaat over tot de orde van de dag,

DBP

Bea Kukupessy-Rokebrand

 

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Amendementen Algemeen Amendement Modernisering Minimumbeleid