Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Nieuws / informatie
Teun Schipper, jongste kandidaat-raadslid in Blaricum PDF Afdrukken E-mailadres
vrijdag, 09 maart 2018 11:13

Persbericht

De geboren en getogen Blaricummer Teun Schipper staat 9de op de kandidatenlijst van De Blaricumse Partij bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Hij is met zijn 20 jaar het jongste kandidaat-raadslid in Blaricum. Teun: “Als ik genoeg stemmen krijg dan neem ik de uitdaging graag aan en ga ik de raad in”. Lijsttrekker Liesbeth Boersen vindt het geweldig dat ook jongeren zich voor hun dorp willen inzetten en dat Teun voor De Blaricumse Partij gekozen heeft.

Lees meer...
 
In de Laarder Courant de Bel van 14 februari 2018 PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag, 14 februari 2018 19:35

 
In de Gooi en Eemlander van 09 februari 2018 PDF Afdrukken E-mailadres
vrijdag, 09 februari 2018 19:56

 
De TOP-5 van De Blaricumse Partij bij de verkiezingen op 21 maart PDF Afdrukken E-mailadres
zondag, 04 februari 2018 15:02

v.l.n.r. op de foto: Bea Kukupessy – Rokebrand (2), René Kemperman (5) Liesbeth Boersen – de Jong (1), Ineke Breet-Roestenburg (3), Janny van Dijk – de Jong (4).

Samen met hun achterban zijn zij de basis van DBP. Ze willen graag het werk uit de afgelopen, voor DBP succesvolle, raadsperiode voortzetten.

Hans Breet

 
Gemeentelijk rioleringsplan PDF Afdrukken E-mailadres
zondag, 04 februari 2018 14:30

Blaricum moet op basis van de wet milieubeheer haar rioleringsplan aanpassen aan de wettelijke kaders. Misschien denkt u: Wat is er spannend aan een rioleringsplan?

De gemeente heeft de zorgtaken voor stedelijk afvalwater, hemelwater en het grondwater (nieuw voor de gemeente).

Lees meer...
 
Zwerfafval PDF Afdrukken E-mailadres
zondag, 04 februari 2018 14:23

Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op plekken die daar niet voor bestemd zijn, bijvoorbeeld op straat, in de berm, op het strand of in natuurparken. Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Het trekt ongedierte aan en het opruimen kost heel veel geld. Bovendien is zwerfvuil slecht voor natuur, dier en mens: het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken er in verstrikt.

Lees meer...
 
Extra geld bomenbeheer PDF Afdrukken E-mailadres
zondag, 04 februari 2018 14:12

Door bezuinigingsoperaties op groenonderhoud in de vorige regeerperiode tussen 2010 en 2014 waren de budgetten beperkt. Hierdoor is het beheer van het bomenbestand in Blaricum achtergebleven.

In de raadsvergadering van 30 januari 2018 hebben de coalitiepartijen (De Blaricumse Partij, HvB en het CDA) een motie ingediend om geld beschikbaar te stellen voor het bomenonderhoud van alle bomen in de gemeente Blaricum.

Ineke Breet

Lees ook meer over dit onderwerp in Korenbloem 2017-06

 
Duurzaamheidslening PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag, 31 januari 2018 19:34

Onlangs heeft de gemeenteraad bijna unaniem (alleen Rob Bruintjes stemde tegen) ingestemd met de invoering van de duurzaamheidslening. Er is een bedrag van € 500.000,-- beschikbaar gesteld om uit te lenen aan Blaricumse huiseigenaren die hun huis energiezuiniger willen maken bijv. door isolatie, zonnepanelen, dubbelglas, zonneboiler, warmtepompboiler, enz. Dit alles tegen een zeer aantrekkelijk rentetarief van thans 1,6%.

Het is de ambitie van Blaricum om in 2022 28% minder CO2 uit te stoten. Vooral door energiemaatregelen in de bestaande woningen kunnen we dit doel bereiken. Maar verduurzaming van de woning is ook aantrekkelijk voor de bewoners zelf. Zij krijgen niet alleen een lagere energierekening maar ook meer wooncomfort.

Lees meer...
 
Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 13 januari 2018 16:28

Na een omvangrijk participatie traject heeft de raad in de laatste vergadering van 2017 het GVVP vastgesteld. Dit GVVP 2017-2021 stelt een aantal samenhangende verbeteringen voor met betrekking tot verkeer en vervoer in Blaricum.

Het hele proces van het totstandkoming van dit GVVP startte met een digitale enquête onder alle Blaricummers. Bij die enquête kon een ieder locaties aankruisen waar zich volgens hem/haar gevaarlijke situaties voordeden. Ook tijdens een aantal avond bijeenkomsten werden inwoners en raadsleden in de gelegenheid gesteld met de verkeersdeskundigen van gedachten te wisselen, vragen te stellen en hun mening te geven. Dit alles mondde uit in een prioriteitenlijst op het gebied van verkeer voor de komende 4 jaar. Opvallend daarbij is het grote aantal maatregelen om het fietsverkeer veiliger te maken.

Lees meer...
 
Vanaf begin januari 2018 de buurtsportcoach actief in Blaricum PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 13 januari 2018 16:25

Door het aannemen van de ‘Kadernota Sport en Bewegen, een visie op Sport, Bewegen en Meedoen’ stelt de raad geld beschikbaar voor het aanstellen van een buurtsportcoach en om deel te nemen aan JOGG (=Jongeren Op gezond Gewicht).

Wat doet een sportcoach/beweegcoach?

Lees meer...
 
Haalbaarheidsonderzoek Vitus en Blaercom PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 13 januari 2018 16:08

Het kerkbestuur van de Vitusparochie (Vitus) en de stichting Centrale Accommodatie Blaricum (Blaercom) hebben een haalbaarheidsonderzoek gevraagd.

Zij willen graag het huidige Vitusgebouw op de Kerklaan geschikt maken voor de gezamenlijke uitvoering van de activiteiten van het Vitus en de Blaercom.

Zij hebben een intentieovereenkomst getekend, de besturen vinden dat er een extra aanbouw kan komen aan het Vitus of naast het Vitus.

Lees meer...
 


Pagina 2 van 5

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Nieuws / informatie