Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Nieuws / informatie
Van onze partijvoorzitter PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 15 maart 2014 16:02

Beste lezer(es),

Voor ons is en blijft het belangrijkste het welzijn van de bewoners van Blaricum, zonder onderscheid in leeftijd, afkomst, religie of in welk deel van ons dorp men ook woont. Dus wie altijd al in Blaricum heeft gewoond moet zich net zo prettig voelen als iemand die er net is komen wonen.

Lees meer...
 
DE KOMENDE 4 JAAR GAAN WIJ VOOR: PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 15 maart 2014 15:55

Lees meer...
 
Brandweer moet tweede bluswagen houden PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 04 februari 2014 15:19

Unaniem nam de raad op 21 januari 2014 een motie aan met de strekking dat de Blaricumse vrijwillige brandweer de beschikking moet houden over 2 blusvoertuigen.
Jarenlang werkt onze brandweer met 2 blusvoertuigen. Het tweede voertuig wordt met name ingezet voor het bestrijden van grotere branden en brandende rietkappen. Tevens is dit voertuig onmisbaar bij de wekelijkse oefeningen en bij wedstrijden.

Lees meer...
 
De Blaricumse Partij wil referendum over de Eemnesserweg PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag, 23 januari 2014 20:22

Als u een trouwe Korenbloemlezer bent weet u dat De Blaricumse Partij zich zorgen maakt over de voorgenomen reconstructie van de Eemnesserweg. Daarom stelden wij voor, voordat het werk uitgevoerd wordt, hierover eerst een referendum onder de Blaricumse bevolking te houden. Om de kosten van dit referendum te drukken zou dit op 19 maart 2014, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen plaatsvinden. Helaas verwierpen HvB, VVD en D66 ons referendumvoorstel.

Lees meer...
 
Lage heggen, een kwestie van willen … PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag, 23 januari 2014 15:39

Meerdere malen hebben wij in de raad aandacht gevraagd voor de te hoge heggen in Blaricum. In een vorige Korenbloem hebben wij ons standpunt in deze al uiteengezet. Hier nog even een korte samenvatting:

Ons dorp bezit veel monumentale panden al dan niet met een cultureel-historisch karakter. Helaas zijn de laatste tijd vele verdwenen. Niet dat ze afgebroken zijn, in tegendeel, ze zijn juist gerestaureerd. Echter, na restauratie laten de nieuwe eigenaren de heg zo hoog worden dat de betreffende panden daar volledig achter schuil gaan. Langeweg 19 en Angerechtsweg 12 zijn de druppel die onze emmer heeft doen overlopen. Daarom dienden wij de motie in om het college aan te sporen naar mogelijkheden te zoeken om aan de hoge heggen een eind te maken.

Lees meer...
 
De Blaricumse Partij is tegen de vrije busbaan HOV PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag, 23 januari 2014 15:34

Unaniem heeft de gemeenteraad onlangs een krediet van € 80.000,-- beschikbaar gesteld om een rechtszaak aan te kunnen spannen tegen de provincie Noord-Holland. De provincie wil een vrije busbaan terwijl de voltallige Blaricumse gemeenteraad vindt dat de aanleg hiervan praktisch geen tijdswinst oplevert en dus zonde van het geld is en tevens de leefomgeving onevenredig zwaar aantast waarbij veel bomen verloren zullen gaan.

Lees meer...
 
Behoud Sociale woningen PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag, 23 januari 2014 11:13

Het komt de laatste tijd nogal eens voor dat de woningcorporaties een vrij gekomen sociale woning commercieel verhuren dan wel op de vrije markt verkopen. In beide gevallen is het resultaat hetzelfde. De sociale woning is niet langer een woning voor mensen met een kleinere beurs.

Lees meer...
 
Algemene Beschouwingen van De Blaricumse Partij Begroting 2014 PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 09 november 2013 20:18

Begroting 2014 een wissel op de toekomst
Vz.
Allereerst wil ik namens De Blaricumse Partij college en ambtenaren danken voor hun inzet van het afgelopen jaar.

Wij hebben deze beschouwingen de titel meegegeven: “Begroting 2014, een wissel op de toekomst”. De voorliggende begroting 2014 sluit namelijk wel is waar maar is mede veroorzaker van  hele grote tekorten in de komende jaren. Zonder OZB verhoging is het tekort in 2015 €  610.000 en in 2016 zelfs nog hoger. Die tekorten in 2015 en volgend ontstaan namelijk niet alleen door bezuinigingen op het Gemeentefonds, niet alleen door decentralisatie en sociaal domein maar ook door voorgenomen grote investeringen in 2014. Denkt u maar eens aan de renovatie van de Eemnesserweg.

Lees meer...
 
Algemene Beschouwingen van De Blaricumse Partij 11 juni 2013 ten behoeve van de Kadernota 2014 PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag, 13 juni 2013 13:53

Door vererving kreeg ik onlangs een uiterst interessant en waardevol boekwerkje  in mijn bezit. De titel luidt: “Blaricum, en zijn recht op zelfstandigheid” . Het dateert  uit december 1921. Een van de schrijvers en eerste eigenaar van dit boekje is G.E. Rigter, mijn opa. Het bevat een groot aantal argumenten waarom Blaricum zijn zelfstandigheid moet behouden. Ook is  een brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken opgenomen ondertekend door 971 Blaricummers waarin staat : ”dat de voorgestelde samenvoeging van Blaricum met een of meerdere andere gemeenten hen noopt als een man te protesteren tegen dezen aanslag op Blaricums zelfstandigheid” (blz. 110).

Lees meer...
 
HOV-besluit Provinciale Staten PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 17 juli 2012 06:18

Op de website van de Provinciale Staten kunt u de vergadering beluisteren waarin het besluit is genomen om een vrijliggende busbaan via het Meenttracé aan te leggen.

In deze vergadering worden de laatste pogingen gedaan, middels amendementen, om gedeputeerde Post op andere gedachten te brengen. Zij ontraad deze echter en de meerderheid kiest uiteindelijk voor het voorliggende voorstel.

Op onderstaande link is de beraadslaging met stemming over de HOV te beluisteren onder agendapunt 8.

http://noord-holland.stateninformatie.nl/notucastOD/preverg/16983

De Blaricumse Partij zal na het zomerreces in de eerstvolgende Korenbloem hier uitgebreid op terugkomen.

Redactie

 
Blaricumse inwoners de dupe van HOV-keuze PDF Afdrukken E-mailadres
zondag, 15 juli 2012 14:04

persbericht

De Blaricumse inwoners worden op alle fronten de dupe van de keuze van de meerderheid in de Raad. VVD, HvB, D66 en (op het allerlaatste moment) ook de PvdA hebben gekozen voor de 0% kans om via een juridisch strijd de door de Provincie opgelegde vrije HOV-busbaan te kunnen tegenhouden. Verantwoordelijk wethouder Posthumus liet hier al eerder geen enkele twijfel over bestaan. Het is een onomkeerbaar proces.

Lees meer...
 


Pagina 4 van 5

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Nieuws / informatie