Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Nieuws / informatie
Blaricum klem tussen verleden en toekomst PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag, 27 juni 2012 10:11

persbericht van De Blaricumse Partij:

Blaricum klem tussen verleden en toekomst
Blaricum is van oudsher een agrarisch dorp met een eigen karakter. Ook de wijken ‘Bijvanck’ en ‘De Blaricummermeent’ hebben een eigen karakter. Haar inwoners voelen dit en willen dit specifieke karakter, waar zij al zolang mee vertrouwd zijn, behouden. Echter, door de ‘vooruitgang’ in onze maatschappij zijn sommige ontwikkelingen in strijd met de beleving van haar deelnemers. Niet alleen je persoonlijke wensen tellen, maar ook die van alle andere deelnemers. Zo gaat dat in een democratie. Voor de keuzes die de politiek moet maken zijn dit de enige juiste uitgangspunten.

Lees meer...
 
Persbericht zwembad de Biezem PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 05 maart 2012 20:26

De Blaricumse Partij ondersteunt nieuw onderzoek de Biezem

 

De Blaricumse Partij (DBP) ondersteunt het verzoek van de oppositiepartijen in Laren om de Rekenkamer te vragen onderzoek te doen naar de kosten van het voorlopig openhouden van zwembad de Biezem. Wij hopen dat een onderzoeksthema, dat door meerdere gemeenten ondersteund wordt, bij de Rekenkamer meer kans maakt.

Lees meer...
 
PERSVERKLARING DBP-CDA-PvdA Blaricum PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 30 januari 2012 07:04

27-01-2011

‘Geen vrije busbaan in onze gemeente’
Oppositie Blaricum stuurt brief over HOV naar provincie

BLARICUM - De Blaricumse Partij (DBP), CDA en PvdA, zijn blij dat een beslissing van de provincie over een vrije busbaan in Blaricum en het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) is uitgesteld. De partijen betreuren het wel ten zeerste dat zij door het Blaricumse college niet tijdig op de hoogte zijn gesteld dat het onderwerp op de agenda van de provinciale commissie stond. CDA, PvdA en DBP grijpen daarom nu de gelegenheid aan om alsnog hun standpunt onder de aandacht te brengen, middels een brief, bij de commissie van de provincie.

De oppositiepartijen DBP, CDA en PvdA hebben zich net als de coalitiepartijen uitgesproken tegen een vrije busbaan in Blaricum en staan achter het raadsbesluit voor een meerijdvariant over 't Merk. Mocht de provincie besluiten mee te gaan met de meerijdvariant over ’t Merk onder voorwaarde dat de gemeente Blaricum grond reserveert voor een eventuele toekomstige busbaan, dan kiezen DBP, PvdA en CDA voor het al meer dan 30 jaar gereserveerde tracé via de Meent. Een eventuele grondreservering langs ’t Merk en de Randweg vinden PvdA, CDA en DBP absoluut onaanvaardbaar. Door de vele rijbanen die er dan bijkomen, ontstaat er een onoverbrugbare barrière tussen de dorpsdelen van Blaricum.

 
Financiële beschouwingen van De Blaricumse Partij Begroting 2012 PDF Afdrukken E-mailadres
vrijdag, 04 november 2011 06:48

gepresenteerd door Liesbeth Boersen:

Voorzitter.
Onze financieel specialist Rene Kemperman heeft deze begroting grondig bestudeerd, is cijfermatig tevreden en spreekt zijn waardering uit. Ik, als niet financieel deskundige, had meer moeite met het doorgronden van deze begroting. Lastig was het met name om helder te krijgen welke bezuinigingen het college waarop voorstelde. Ook het inzien van de productenraming gaf niet altijd duidelijkheid. Het onlangs gestuurde overzicht bezuinigingen bood uitkomst. Daaruit concluderen wij dat deze begroting een kopie is van de kadernota. Alle daarin voorgestelde bezuinigingen worden nu geëffectueerd.

Lees meer...
 
Brief aan de Provinciale Staten van Noord-Holland PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag, 23 maart 2011 21:08

Lees meer...
 
Raad tegen vrije busbaan HOV PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag, 23 december 2010 07:30

PERSBERICHT  22-12-2010

BLARICUM - In de laatste raadsvergadering van 2010 heeft de raad unaniem een HOV motie aangenomen waarmee de vrijliggende busbaan in Blaricum definitief wordt afgewezen.

Coalitiepartijen VVD, HvB en D66 sloten zich in deze motie tevens aan bij het gezamenlijke standpunt van De Blaricumse Partij, PvdA en CDA om eerst een onderzoek te doen naar alle aspecten van de beide alternatieven voor de vrij busbaan (Merktracé en Meenttracé), alvorens er een uitspraak gedaan kan worden over welk tracé de HOV het best met het gewone verkeer kan meerijden.

Lees meer...
 
CDA, DBP, PvdA willen meerijvarianten HOV laten onderzoeken. PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 30 november 2010 19:15

PERSBERICHT  29-11-2010

BLARICUM - CDA, De Blaricumse Partij (DBP) en PvdA vinden dat de meerijvarianten van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Blaricum goed onderzocht moeten worden voordat zij een definitieve beslissing hierover kunnen nemen. De meerijvariant houdt in, dat bussen gewoon meerijden in de reguliere verkeersstroom en niet zoals nu voorgesteld op een vrije busbaan langs ’t Merk en de Randweg. Naast het 'Merktracé' willen de partijen ook dat er naar een meerijvariant over het 'Meenttracé' tussen de Blaricummermeent en de Bijvanck wordt gekeken. Deze mogelijkheid is tot nu toe nog niet onderzocht.

Lees meer...
 
Algemene beschouwingen 2011 van De Blaricumse Partij PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag, 03 november 2010 19:56

gepresenteerd door Liesbeth Boersen:

Ik begin met een financiële beschouwing, daarna meer algemeen …

Al een aantal jaren maken wij ons grote zorgen over de financiële situatie. Jaar op jaar zetten wij tijdens de begrotingsbehandeling uiteen op welke feiten onze zorg gebaseerd is. Wij hoopten dat onze inbreng voor het college aanleiding was een andere financiële koers te varen. Na uitgebreide bestudering van de begroting constateren wij echter dat het dit jaar weer slechter gesteld is met de financiën dan de jaren ervoor.

Lees meer...
 
Behoud Openbaar Vervoer! PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag, 19 augustus 2010 18:19

Behoud Openbaar Vervoer

Ook De Blaricumse Partij is uitermate bezorgd over de toekomstige kwaliteit van het openbaar vervoer in de Gooi- en Vechtstreek. Wij zijn tegen het inkorten en laten verdwijnen van buslijnen in onze regio. Met name ouderen en mensen met een kleinere beurs zullen hierdoor gedupeerd worden. Wij steunen dan ook de OV Actie Openbaar Vervoer Gooi- en Vechtstreek.

Ook u kunt uw steun betuigen.
Ga daarvoor naar de website van deze OV actie en zet uw naam op de lijst:
http://ovactie.blogspot.com

 


Pagina 5 van 5

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Nieuws / informatie