Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Amendementen
Amendement Referendum Eemnesserweg - Blaricummertollaan PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 23 december 2013 17:54

betreffende: Vaststellen DO reconstructie Eemnesserweg-Blaricummertollaan

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 10 december 2013

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 10 december 2013;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Vaststellen DO reconstructie Eemnesserweg-Blarcummertollaan, nr. 2013-55;

gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2013

Lees meer...
 
Amendement Soepeler toepassing hardheidsclausule PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 23 december 2013 17:50

betreffende: Kostendekkendheid begraafplaats Blaricum

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 10 december 2013

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 10 december 2013;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kostendekkendheid begraafplaats Blaricum, nr. 2013-56;

gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2013

Lees meer...
 
Amendement Modernisering Minimabeleid - incl. opties PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 23 december 2013 17:42

betreffende: Modernisering minimabeleid

Voorgesteld door: D66, VVD, CDA, DBP, HvB

Raad d.d.: 10 december 2013

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 10 december 2013;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Modernisering minimabeleid, nr. 2013-58;

gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2013

Lees meer...
 
Amendement Modernisering Minimumbeleid PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 23 december 2013 17:37

betreffende: Modernisering minimumbeleid

Ingediend door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 10 december 2013

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 10 december 2013;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Modernisering minimabeleid;

gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2009.

Lees meer...
 
Amendement Malbak PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 23 december 2013 17:32

betreffende: Bestuursopdracht welzijn, onderdeel visie op welzijnsbeleid

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 10 december 2013

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 10 december 2013;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Bestuursopdracht welzijn, onderdeel visie op welzijnsbeleid, nr. 2013-60;

Lees meer...
 
Amendement Detailhandel Burgemeester Heerschopweg 4 (de Meelmuis) PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 07 juli 2012 21:09

betreffende: Bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 25 juni 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 25 juni 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht nr.2012-25;

Overwegende dat

 • Er in het vigerende bestemmingsplan Kom 1ste  herziening, vastgesteld in de raadsvergadering van 19 oktober 2000, voor Burg. Heerschopweg 4 (de Meelmuis) de bestemming “Wonen en de-tailhandel” is opgenomen;
Lees meer...
 
Amendement Bevorderen culturele educatie in samenwerking met Singer PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 05 juni 2012 16:58

betreffende: Kadernota Blaricum 2013

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 22 mei 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 mei 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kadernota Blaricum 2013 d.d. 17 april 2012 nr. 2012-23,

Overwegende dat:

 • onze jeugd in het dagelijks leven weinig met cultuur in aanraking komt;
 • het juist van belang is dat kinderen cultuur opsnuiven omdat zij daarvan hun hele leven profijt hebben;
Lees meer...
 
Amendement Bijdrage aan openhouden De Biezem PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 05 juni 2012 16:50

betreffende: Kadernota Blaricum 2013

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 22 mei 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 mei 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kadernota Blaricum 2013 d.d. 17 april 2012 nr. 2012-23,

Overwegende dat:

 • Laren voornemens was per 1 januari 2013 de Biezem te sluiten;
 • de besluitvorming omtrent de realisatie van een nieuw zwembad vertraging heeft opgelopen;
 • zich recent in Laren een meerheid van de raad voorstander lijkt van het minimaal een half jaar langer openhouden van de Biezem omdat het belangrijk is het zwembadloze tijdperk zo kort mogelijk te houden;
Lees meer...
 
Amendement € 100.000,-- voor BEL-zwembad PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 05 juni 2012 16:45

betreffende: Kadernota Blaricum 2013

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 22 mei 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 mei 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kadernota Blaricum 2013 d.d. 17 april 2012 nr. 2012-23,

Overwegende dat:

 • Blaricum, Eemnes en Laren gezamenlijk een onderzoek hebben ingesteld naar de mogelijkheden voor het stichten van een BEL zwembad;
Lees meer...
 
Amendement Voorkeursalternatief jachthaven PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 17 maart 2012 15:21

betreffende: Voorkeursalternatief jachthaven (voorontwerp) bestemmingsplan Voorland Stichtse Brug

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 20 maart 2012

 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 20 maart 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Voorkeursalternatief jachthaven (voorontwerp) bestemmingsplan Voorland Stichtsebrug nr.2012-12;

Overwegende dat

 • reeds in het Masterplan Blaricummermeent van november 2005 sprake is van de realisatie van een jachthaven bij de Stichtsebrug;
 • ook in november 2005 een concept voorontwerp bestemmingsplan Blaricummermeent Jachthaven gemaakt is;
 • in dit concept voorontwerp op blz. 8 het plan omtrent de jachthaven in grote lijnen is weergegeven. “De realisatie van:
  • een jachthaven (350 ligplaatsen);
  • enkele kleine recreatieve-, horeca- en verblijfsvoorzieningen
  • 475 parkeerplaatsen waarvan 175 bij de jachthaven en 300 bij het recreatiestrand
  • een "Landmark”;
Lees meer...
 
Amendement renovatie en nieuwbouw De Biezem PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 03 oktober 2011 07:30

betreffende:  Bestuursopdracht BEL-zwembad

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 27 september 2011

 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 27 september 2011;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad Bestuursopdracht BEL-zwembad d.d, 22 augustus 2011 nr. 2011-,;

overwegende, dat:

 • de raad van Blaricum in november 2010 een amendement heeft aangenomen waarin is besloten dat in het haalbaarheidsonderzoek naar een BEL zwembad mogelijkheden voor renovatie en/of nieuwbouw van De  Biezem en de kosten daarvan dienen te worden meegenomen;
Lees meer...
 


Pagina 1 van 2

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Amendementen