Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Amendementen
Amendement 't Molenwiekje PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag, 13 juli 2011 21:47

betreffende:  Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) en peuterspeelzalen (subsidie)beleid

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 5 juli 2011                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 5 juli 2011;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 7 juni 2011 nr. 2011-40, Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) en peuterspeelzalen (subsidie)beleid;

overwegende, dat:

 • peuterspeelgroep “het Molenwiekje” sinds 1987 een functie vervult in de Bijvanck,
 • deze peuterspeelgroep jarenlang naar volle tevredenheid in een behoefte voorziet,
 • het Molenwiekje heeft aangegeven over 3 jaar als de huidige hoofdleidster de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt te gaan sluiten,
Lees meer...
 
Amendement Sportpark Oostermeent - uitbreiding onderzoek woningbouw PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag, 13 juli 2011 21:09

betreffende: Sportpark Oostermeent

Voorgesteld door: DBP, CDA, PvdA

Raad d.d.: 5 juli 2011                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 5 juli 2011;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 24 mei 2011 nr. 2011-39, Sportpark Oostermeent;

overwegende, dat:

 • de raad op 24 maart 2009 akkoord is gegaan met een herinrichtingsplan van het sportpark Oostermeent;
 • dit plan in samenspraak met de sportverenigingen tot stand is gekomen;
 • de raad voor de uitvoering van dit plan € 3.2 miljoen beschikbaar heeft gesteld;
Lees meer...
 
Amendement Dakkapellen PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 31 januari 2011 16:16

betreffende:  Bestemmingsplan Angerechtsweg.

Voorgesteld door: HvB, DBP, VVD, D66 en CDA

Raad d.d.: 25 januari 2011                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 25 januari 2011;

kennisgenomen hebbende van het bestemmingsplan Angerechtsweg 12,

gehoord hebbende de discussie in het rtg van 11 januari 2011

overwegende dat:

 • aan de raad diverse malen een dakkapel is gepresenteerd die in overeenstemming  tussen de  aanvrager van het bouwplan en de cie ruimtelijke kwaliteit is tot stand gekomen.
 • het derhalve logisch is in dit specifieke geval hierbij aan te sluiten in het speciaal op dit perceel toegespitste bestemmingsplan;
 • de regelgeving in dit specifieke geval niet voorspellend is / niet een precedentwerking heeft t.o.v. de regelgeving die wordt gekozen voor het bestemmingsplan KOM Beschermd Dorpsgezicht dat in voorbereiding is,
Lees meer...
 
Amendement Bijgebouwen PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 31 januari 2011 16:11

betreffende:  Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan KOM Beschermd Dorpsgezicht.

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 25 januari 2011                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 25 januari 2011;

kennisgenomen hebbende van de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan KOM Beschermd Dorpsgezicht.

overwegende, dat:

 • de NBP in de raadsvergadering van 23 juni 2009 door het indienen van een amendement er reeds voor heeft gepleit dat aan huis gebonden beroepen ook in bijgebouwen worden toegestaan;
 • dit in de praktijk reeds veelvuldig voorkomt;
Lees meer...
 
Amendement Hooibergen PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 31 januari 2011 15:59

betreffende:  Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan KOM Beschermd Dorpsgezicht.

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 25 januari 2011                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 25 januari 2011;

kennisgenomen hebbende van de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan KOM Beschermd Dorpsgezicht,

overwegende, dat:

 • Blaricums Belang in de vergadering van de raad op 4 november 2008 een motie heeft ingediend met als doelstelling de hooibergen in Blaricum te beschermen;
 • deze motie brede steun kreeg in de raad;
Lees meer...
 
Amendement Wethouders PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag, 03 november 2010 19:48

betreffende:  Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014

Voorgesteld door: de Blaricumse Partij, de PvdA en het CDA

Raad d.d.: 3 november 2010                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 3 november 2010;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 14 september 2010 nr. 2010-70
inzake de Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014;

gehoord hebbende de discussies in de rondetafelgesprekken en in en met de raad over dit onderwerp;

overwegende dat:

• gezien de financiële positie van de gemeente op vele terreinen in de jaren 2011, 2012 en 2013  forse, vaak pijnlijke bezuinigingen noodzakelijk zijn;

Lees meer...
 
Amendement GAD en Riolering PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag, 03 november 2010 19:43

betreffende:  Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014

Voorgesteld door: de Blaricumse Partij, CDA

Raad d.d.: 3 november 2010                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 3 november 2010;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 14 september 2010 nr. 2010-70
inzake de Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014;

gehoord hebbende de discussies in de rondetafelgesprekken en in en met de raad over dit onderwerp;

overwegende dat:

• in de raad van mei 2006 besloten is 2 egalisatiereserves in te stellen, te weten:
“tariefegalisatie saldiereserve Afvalstoffenheffing” en “tariefegalisatie saldiereserve Riolering”;

Lees meer...
 
Amendement Representatie College PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag, 03 november 2010 19:40

betreffende:  Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014

Voorgesteld door: de Blaricumse Partij, CDA, PvdA

Raad d.d.: 3 november 2010

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 3 november 2010;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 14 september 2010 nr. 2010-70
inzake de Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014;

gehoord hebbende de discussies in de rondetafelgesprekken en in en met de raad over dit onderwerp;

overwegende dat:

• de financiële positie van Blaricum ons dwingt breed en fors te bezuinigen;

Lees meer...
 


Pagina 2 van 2

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Amendementen