betreffende: Vaststellen DO reconstructie Eemnesserweg-Blaricummertollaan

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 10 december 2013

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 10 december 2013;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Vaststellen DO reconstructie Eemnesserweg-Blarcummertollaan, nr. 2013-55;

gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2013

betreffende: Kostendekkendheid begraafplaats Blaricum

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 10 december 2013

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 10 december 2013;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kostendekkendheid begraafplaats Blaricum, nr. 2013-56;

gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2013

betreffende: Modernisering minimabeleid

Voorgesteld door: D66, VVD, CDA, DBP, HvB

Raad d.d.: 10 december 2013

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 10 december 2013;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Modernisering minimabeleid, nr. 2013-58;

gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2013

betreffende: Bestuursopdracht welzijn, onderdeel visie op welzijnsbeleid

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 10 december 2013

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 10 december 2013;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Bestuursopdracht welzijn, onderdeel visie op welzijnsbeleid, nr. 2013-60;

Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid