betreffende: Bestuursopdracht welzijn, onderdeel visie op welzijnsbeleid

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 10 december 2013

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 10 december 2013;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Bestuursopdracht welzijn, onderdeel visie op welzijnsbeleid, nr. 2013-60;

gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2013

Overwegende dat:

  • er in de BELvisie welzijnsbeleid bij punt 8 vermeld staat: wij subsidiëren activiteiten: geen ge-bouwen;
  • wij echter wel de huur voor de Malbak betalen aan Versa en zij die vervolgens afdraagt aan de Woningbouwvereniging Gooi- en Omstreken en wij dus wel degelijk in gebouwen investeren,

BESLUIT :

De tekst van het besluit als volgt te wijzigen:

I. Bijgaande visie welzijnsbeleid als onderdeel van de bestuursopdracht “welzijn in de BEL-gemeenten..”vast te stellen na het schrappen van de woorden “geen gebouwen” bij punt 8 van de visie.

DBP

Liesbeth Boersen


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid