betreffende: Bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 25 juni 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 25 juni 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht nr.2012-25;

Overwegende dat

 • Er in het vigerende bestemmingsplan Kom 1ste  herziening, vastgesteld in de raadsvergadering van 19 oktober 2000, voor Burg. Heerschopweg 4 (de Meelmuis) de bestemming “Wonen en de-tailhandel” is opgenomen;

betreffende: Kadernota Blaricum 2013

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 22 mei 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 mei 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kadernota Blaricum 2013 d.d. 17 april 2012 nr. 2012-23,

Overwegende dat:

 • onze jeugd in het dagelijks leven weinig met cultuur in aanraking komt;
 • het juist van belang is dat kinderen cultuur opsnuiven omdat zij daarvan hun hele leven profijt hebben;

betreffende: Kadernota Blaricum 2013

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 22 mei 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 mei 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kadernota Blaricum 2013 d.d. 17 april 2012 nr. 2012-23,

Overwegende dat:

 • Blaricum, Eemnes en Laren gezamenlijk een onderzoek hebben ingesteld naar de mogelijkheden voor het stichten van een BEL zwembad;

betreffende: Kadernota Blaricum 2013

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 22 mei 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 mei 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kadernota Blaricum 2013 d.d. 17 april 2012 nr. 2012-23,

Overwegende dat:

 • Laren voornemens was per 1 januari 2013 de Biezem te sluiten;
 • de besluitvorming omtrent de realisatie van een nieuw zwembad vertraging heeft opgelopen;
 • zich recent in Laren een meerheid van de raad voorstander lijkt van het minimaal een half jaar langer openhouden van de Biezem omdat het belangrijk is het zwembadloze tijdperk zo kort mogelijk te houden;

betreffende: Voorkeursalternatief jachthaven (voorontwerp) bestemmingsplan Voorland Stichtse Brug

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 20 maart 2012

 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 20 maart 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Voorkeursalternatief jachthaven (voorontwerp) bestemmingsplan Voorland Stichtsebrug nr.2012-12;

Overwegende dat

 • reeds in het Masterplan Blaricummermeent van november 2005 sprake is van de realisatie van een jachthaven bij de Stichtsebrug;
 • ook in november 2005 een concept voorontwerp bestemmingsplan Blaricummermeent Jachthaven gemaakt is;
 • in dit concept voorontwerp op blz. 8 het plan omtrent de jachthaven in grote lijnen is weergegeven. “De realisatie van:
  • een jachthaven (350 ligplaatsen);
  • enkele kleine recreatieve-, horeca- en verblijfsvoorzieningen
  • 475 parkeerplaatsen waarvan 175 bij de jachthaven en 300 bij het recreatiestrand
  • een "Landmark”;

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter


Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur


René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Steunfractielid


Co Vos

Steunfractielid


Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Penningmeester
Redacteur van ‘De Korenbloem'