Met ingang van heden heeft De Blaricumse Partij de regels met betrekking tot persoonsgegevens van onze websitebezoekers en de lezers van onze nieuwsbrief 'De Korenbloem' vastgelegd in het 'Privacy Statement'.

U kunt dit document vinden onder de knop 'Privacy Statement' bovenaan de website.

Wanneer wij het Privacy Statement actualiseren, zullen wij hier op deze site melding van maken.

Het eerste, en belangrijkste, punt uit ons partijprogramma hebben we bereikt:

Blaricum zelfstandig
De Blaricumse Partij heeft zich altijd ingezet voor de zelfstandigheid van Blaricum. Die strijd hebben we niet opgegeven. Een zelfstandig Blaricum is de beste garantie voor het behoud van onze identiteit. De strijd is pas ten einde als de Eerste Kamer een besluit heeft genomen.

Na jaren van getouwtrek is de provincie gestopt met de herindelingsprocedure (ARHI) voor Blaricum, Laren en Huizen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft andere ideeën dan de zittende gedeputeerde. De rol van de Provincie werd bij de herindeling niet versterkt, hoewel dit op basis van het regeerakkoord wel werd verwacht.

Jaren hebben wij hard gevochten tegen de starre houding van de provincie bij deze herindelingsprocedure. We (de coalitie en DAB) hebben het maximaal mogelijke ingezet om de herindeling tegen te gaan. Uiteindelijk is dit gelukt!

Een fusie moet van onderop komen en niet opgelegd worden door een Provincie!

Wij zijn dan ook overgelukkig, mede door onze bovenmatige inspanningen dat tot dit resultaat heeft mogen leiden.

De Blaricumse Partij

Bea Kukupessy - Rokebrand
fractievoorzitter

Liesbeth Boersen - de Jong (staand rechts)
wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand (zittend midden)
fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg (zittend rechts)
raadslid
regioambassadeur

Janny van Dijk - de Jong (zittend links)
raadslid

René Kemperman (staand links)
fractievertegenwoordiger

Ons raadslid Janny van Dijk heeft, om voor haar moverende redenen, besloten uit onze partij te stappen en op persoonlijke titel in de gemeenteraad te gaan plaatsnemen. Deze wel overwogen stap heeft geen gevolgen voor de bestaande coalitie. Zij heeft aangegeven dat zij het bestaande coalitieakkoord onderschrijft en dat op haar steun kan worden gerekend.

Wij betreuren haar keuze maar willen haar ook niet in de weg staan om met haar eigen verhaal de belangen van de Blaricumse inwoners te kunnen behartigen. Wij wensen haar succes met deze stap in haar politieke loopbaan.

Het was een spannende verkiezingsavond op de 21e maart in het gemeentehuis.
Toen de stembureaus hun tellingen hadden beëindigd werden de voorlopige resultaten getoond door onze burgemeester. Deze kunt u in de voorgaande berichten bekijken.

Wij, De Blaricumse Partij, willen hierbij alle inwoners van Blaricum die op onze partij hebben gestemd, heel hartelijk bedanken voor het in onze partij gestelde vertrouwen. Wij zullen er alles aan doen om onze verkiezingsbelofte wederom om te zetten in daadwerkelijk beleid in de komende raadsperiode. Hart voor Blaricum zal, als grootste partij, de coalitievorming gaan opstarten. Wij zien deze onderhandelingen vol vertrouwen tegemoet.

Wij voelen ons gesterkt in de stabiele plaats die wij innemen in de raad en zullen dit blijven voortzetten.

Nogmaals dank voor uw steun!

Namens het bestuur en de fractie,

Hans Breet
campagneleider

 

Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid