PERSBERICHT  29-11-2010

BLARICUM - CDA, De Blaricumse Partij (DBP) en PvdA vinden dat de meerijvarianten van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Blaricum goed onderzocht moeten worden voordat zij een definitieve beslissing hierover kunnen nemen. De meerijvariant houdt in, dat bussen gewoon meerijden in de reguliere verkeersstroom en niet zoals nu voorgesteld op een vrije busbaan langs ’t Merk en de Randweg. Naast het 'Merktracé' willen de partijen ook dat er naar een meerijvariant over het 'Meenttracé' tussen de Blaricummermeent en de Bijvanck wordt gekeken. Deze mogelijkheid is tot nu toe nog niet onderzocht.

Het nemen van een beslissing over het Hoogwaardig Openbaar Vervoer vinden de partijen niet eenvoudig. Pas sinds september is er een en ander bekend geworden over de mogelijke effecten van een vrije busbaan langs ‘t Merk en de Randweg. De impact is enorm. Binnen de raad van Blaricum lijkt zich nu een meerderheid af te tekenen voor een meerijvariant.
De raadsleden van CDA, De Blaricumse Partij en PvdA willen straks een goed onderbouwde beslissing kunnen nemen over het HOV-tracé en dat is de reden waarom deze partijen het van groot belang achten dat ook de meerijvariant via het Meenttracé onderzocht wordt.
Coalitie
De coalitie in Blaricum, bestaande uit VVD, HvB en D66, heeft al laten weten dat zij fel gekant is tegen het onderzoeken van de meerijvariant via het 'Meenttracé'. Duidelijke redenen kan zij hiervoor echter niet geven. Daarom zullen CDA, De Blaricumse Partij en de PvdA in de raadsvergadering van 14 december een motie indienen om alsnog de meerijvariant over het 'Meenttracé' te laten onderzoeken. De partijen hopen de coalitie er alsnog van te overtuigen dat het van het allergrootste belang is om alle mogelijke informatie te vergaren voor het nemen van zo een belangrijk besluit.


Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter


Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur


René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Steunfractielid


Co Vos

Steunfractielid


Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Penningmeester
Redacteur van ‘De Korenbloem'