persbericht van De Blaricumse Partij:

Blaricum klem tussen verleden en toekomst
Blaricum is van oudsher een agrarisch dorp met een eigen karakter. Ook de wijken ‘Bijvanck’ en ‘De Blaricummermeent’ hebben een eigen karakter. Haar inwoners voelen dit en willen dit specifieke karakter, waar zij al zolang mee vertrouwd zijn, behouden. Echter, door de ‘vooruitgang’ in onze maatschappij zijn sommige ontwikkelingen in strijd met de beleving van haar deelnemers. Niet alleen je persoonlijke wensen tellen, maar ook die van alle andere deelnemers. Zo gaat dat in een democratie. Voor de keuzes die de politiek moet maken zijn dit de enige juiste uitgangspunten.

 Gelet op de hedendaagse ontwikkelingen in ons dorp, is het goed deze stelling in het achterhoofd te houden. Zo ook bij de opgelegde vrije busbaan van de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Al tientallen jaren vindt de Provincie dat dit regionaal dient te worden ingevoerd om de verkeersdruk in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Dit is nu zo’n keuze waar niet iedereen wat aan heeft en dus niet iedereen wil. Kunst is nu om deze invoering zo uit te voeren, dat de tegenstanders er zo weinig mogelijk last van zullen krijgen en mogelijk zelfs profijt van kunnen ondervinden. Onze verantwoordelijk wethouder heeft er alles aan gedaan om de impact voor Blaricum te minimaliseren.

De Blaricumse Partij is altijd tegen een vrije busbaan in ons dorp geweest, maar sluit niet haar ogen voor de wensen van anderen. De meerderheid in de provincie wil deze HOV en zal dit ook zo gaan uitvoeren. De ontwikkelingen hiervoor zijn al in een zeer vergevorderd stadium. U kunt dit vinden op de site van de provincie www.noord-holland.nl . Mits dit geen afbreuk doet aan de functionaliteit van de HOV, kan de provincie eventueel meewerken aan plaatselijke aanpassingen. Wij als dorpspartij willen meewerken om de door de provincie gemaakte keuze zo goed mogelijk in ons dorp in te passen. Dit houdt in: blijven meepraten met de betrokken partijen om zoveel mogelijk onze wensen te kunnen realiseren. Wij willen onze uiterste best doen om het voor onze burgers acceptabel te maken. We denken dan bv aan verschuiving van het tracé zover mogelijk van de bebouwing af, onttrekking aan het gezicht door bv groenstroken, creëren van veilige oversteken voor de zwakkere verkeersgroepen en maatregelen tegen geluidsoverlast. Door mee te blijven praten kunnen wij dit voor de burgers proberen te bereiken.

Het alternatief is eigenlijk geen alternatief! Door een negatieve opstelling zal de Provincie het heft in eigen hand nemen en de HOV op haar manier uitvoeren in een ‘uitgeklede’ variant. De gemeentelijke bijdrage die dan niet behoeft te worden betaald, wordt dan een bezuinigingspost op het Blaricumse deel van de HOV met als gevolg een sobere, kale HOV-baan. Tevens bestaat dan de mogelijkheid dat er alsnog een Mc Donalds zou kunnen komen. En dat wil (bijna) niemand!

Wilt u meer informatie over onze visie op de HOV, kijkt u dan op onze website www.deblaricumsepartij.nl . Leest u ook onze nieuwsbrieven over o.a. dit onderwerp. Deze zijn na te lezen onder de knop ‘Korenbloem’.

Namens het bestuur van De Blaricumse Partij,

Hans Breet
(secretaris)


Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter


Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur


René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Steunfractielid


Co Vos

Steunfractielid


Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Penningmeester
Redacteur van ‘De Korenbloem'