persbericht

De Blaricumse inwoners worden op alle fronten de dupe van de keuze van de meerderheid in de Raad. VVD, HvB, D66 en (op het allerlaatste moment) ook de PvdA hebben gekozen voor de 0% kans om via een juridisch strijd de door de Provincie opgelegde vrije HOV-busbaan te kunnen tegenhouden. Verantwoordelijk wethouder Posthumus liet hier al eerder geen enkele twijfel over bestaan. Het is een onomkeerbaar proces.

De Blaricumse Partij is ook altijd tegen een vrije busbaan geweest, om de overbekende argumenten. Helaas streeft de Provincie kennelijk andere doelen na dan onze lokale argumenten. De Provincie, bij monde van gedeputeerde Post, heeft zeer duidelijk aangegeven, dat de vrije busbaan er sowieso zal komen. Alle tegenwerpingen ten spijt. Als je dan als kleine gemeente in het totale plan gaat dwarsliggen, krijg je dus 0(%) op het rekest. Gevolg is nu dan ook dat de Blaricumse inwoners maar moeten afwachten wat de Provincie voor hen in petto heeft.

Mc Donalds (die er al grond in eigendom heeft) zal elke gelegenheid aangrijpen om hun grootste restaurant van Nederland hier te kunnen gaan realiseren. Ook hiervan gaf de wethouder al aan dat deze mogelijkheid niet is uit te sluiten. Waarom verkopen ze anders die grond niet? De provincie zou er zelfs aan kunnen meewerken. Blaricum kan dit NIET meer voorkomen! De exacte locatie van de vrije busbaan zou, in overleg, zo ver als mogelijk van de bestaande woningen af aangelegd kunnen worden. Nu heeft Blaricum daar GEEN invloed meer op. Als Blaricum nog zou kunnen meepraten, zouden er maatregelen genomen kunnen worden om de vrije busbaan te 'camoufleren' met groen, waardoor er ook een geluidsreductie zou optreden. Nu zal er niets extra's aan worden gedaan dan strikt noodzakelijk is. Sterker nog, als er moet worden bezuinigd op de HOV (en bij welk project van deze omvang gebeurd dat niet!), dan zal dat op het gedeelte in Blaricum plaatsvinden. De provincie krijgt nu immers die €250.000,-- niet meer. De Blaricummers zijn weer de dupe! Ralf van Vegten heeft in een radio-interview al aangegeven een deel van dit geld te willen gebruiken voor de juridische procedures tegen de Provincie. Zinloos en geldverspillend. Dit is het belastinggeld van de burgers! Dezelfde burgers die nu ook zelf kunnen gaan procederen tegen de plannen van de Provincie.

Als het aan De Blaricumse Partij had gelegen, zouden wij de gevolgen zoveel mogelijk willen beperken, zodat iedereen er uiteindelijk mee zou kunnen leven. Nu is het te laat!
VVD, HvB, D66 en Pvd A: Namens de Blaricumse bevolking, bedankt!

Namens de Blaricumse Partij,
Bea Kukupessy-Rokebrand


Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter


Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur


René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Steunfractielid


Co Vos

Steunfractielid


Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Penningmeester
Redacteur van ‘De Korenbloem'