Het komt de laatste tijd nogal eens voor dat de woningcorporaties een vrij gekomen sociale woning commercieel verhuren dan wel op de vrije markt verkopen. In beide gevallen is het resultaat hetzelfde. De sociale woning is niet langer een woning voor mensen met een kleinere beurs.

Een voorbeeld hiervan is Molenveenweg 8, een oorspronkelijk sociale woning die nu voor € 1200,-- te huur wordt aangeboden. Omdat hierdoor starters en minder draagkrachtigen minder kans op een woning in Blaricum hebben dienden wij de motie ‘Sociale Woningbouw’ in tijdens de begrotingsraad. Wij droegen het college daarin op te proberen om aan de verkoop dan wel commerciële verhuur van sociale woningen door de corporaties een einde te maken. De motie kon rekenen op een meerderheid in de raad. Naast DBP stemden namelijk ook D66, het CDA en 1 lid van HvB (Satyamo Uildert) met de motie in. De fractievoorzitter van Hart voor Blaricum (HvB), verwoordde een heel ander standpunt. Zij vond dat jongeren niet op een woning op zo’n mooie plek in Blaricum mogen rekenen. Daarom stemde zij, evenals Rob Bruintjes (ook HvB) en de hele VVD fractie, tegen de motie.


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid