Unaniem heeft de gemeenteraad onlangs een krediet van € 80.000,-- beschikbaar gesteld om een rechtszaak aan te kunnen spannen tegen de provincie Noord-Holland. De provincie wil een vrije busbaan terwijl de voltallige Blaricumse gemeenteraad vindt dat de aanleg hiervan praktisch geen tijdswinst oplevert en dus zonde van het geld is en tevens de leefomgeving onevenredig zwaar aantast waarbij veel bomen verloren zullen gaan.

De Blaricumse Partij is een fel tegenstander van die vrije busbaan. Toch vonden wij het niet makkelijk zomaar even €  80.000,-- te voteren omdat de kans op succes bij de rechtszaak klein is nu Huizen, Laren, Eemnes en zeer recent ook Hilversum wèl akkoord zijn. Je hebt het toch over gemeenschapsgeld in een tijd waarin de Blaricumse financiën zwaar onder druk staan. Maar omdat wij denken dat een unaniem standpunt van de gemeenteraad in een juridische procedure een beter resultaat kan opleveren en er toch altijd een kans is, hoe gering ook, het tij te keren zijn ook wij akkoord gegaan met deze € 80.000,--. Het college moest toezeggen de raad niet alleen te informeren over de stand van de rechtszaak maar ook te consulteren. Dit betekent dat de raad nauw betrokken blijft bij de juridische procedure en ten alle tijden in het proces kan bijsturen in welke vorm dan ook.

 


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid