Meerdere malen hebben wij in de raad aandacht gevraagd voor de te hoge heggen in Blaricum. In een vorige Korenbloem hebben wij ons standpunt in deze al uiteengezet. Hier nog even een korte samenvatting:

Ons dorp bezit veel monumentale panden al dan niet met een cultureel-historisch karakter. Helaas zijn de laatste tijd vele verdwenen. Niet dat ze afgebroken zijn, in tegendeel, ze zijn juist gerestaureerd. Echter, na restauratie laten de nieuwe eigenaren de heg zo hoog worden dat de betreffende panden daar volledig achter schuil gaan. Langeweg 19 en Angerechtsweg 12 zijn de druppel die onze emmer heeft doen overlopen. Daarom dienden wij de motie in om het college aan te sporen naar mogelijkheden te zoeken om aan de hoge heggen een eind te maken.

Wij deden het college de volgende suggesties aan de hand:

  • Neem in de APV een hoogte op voor heggen op kruispunten. Schrijf voor dat ter wille van de veiligheid de heg 10 meter vanaf elke hoek niet hoger mag zijn dan 1,20m. Beter voor de veiligheid en tevens ben je zeker van 20 meter lage heg zodat het betreffende pand in ieder geval vanaf de hoek zichtbaar is.
  • Laat heggen die op gemeentegrond overhangen door de eigenaren terugsnoeien waardoor de breedte soms wel gehalveerd wordt. Kijk maar eens naar de vele lantaarnpalen die in de heg staan, die zijn er natuurlijk niet met een helikopter ingezet. Dan beschadigen we onze auto’s ook meteen niet meer. Het ligt dan voor de hand dat de heg ook aan de bovenkant geknipt moet worden om te voorkomen dat hij omvalt.

Helaas steunde alleen het CDA ons voorstel. De andere partijen waren van mening dat regels om heggen laag te houden niet te handhaven zijn. Voor ons gaat nog altijd op: Waar een wil is, is een w(h)eg.

Uit de vele positieve reacties op onze inzet de heggen laag te houden concluderen wij dat dit onderwerp erg leeft in ons dorp. We geven ons derhalve nog niet gewonnen en zullen een onderzoek starten naar hoe andere gemeenten hiermee omgaan. Ook zullen we in de archieven duiken om uit te vinden op welke manier het in het verleden wel mogelijk was iets te doen aan de te hoge heggen.

De volledige motie kunt u nalezen onder de knop 'Nieuws > Moties'