Unaniem nam de raad op 21 januari 2014 een motie aan met de strekking dat de Blaricumse vrijwillige brandweer de beschikking moet houden over 2 blusvoertuigen.
Jarenlang werkt onze brandweer met 2 blusvoertuigen. Het tweede voertuig wordt met name ingezet voor het bestrijden van grotere branden en brandende rietkappen. Tevens is dit voertuig onmisbaar bij de wekelijkse oefeningen en bij wedstrijden.

Een beslissing over het behoud van het tweede blusvoertuig wordt echter niet door Blaricum zelf, maar door de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek genomen. Het bestuur van de Veiligheidsregio besloot vanwege reorganisatie en bezuinigingen o.a. 3 blusvoertuigen uit de regio uit te nemen, één uit Hilversum, één uit Weesp en één uit Blaricum. Als er bij een brand in Blaricum een tweede blusvoertuig nodig zou zijn zou er een beroep gedaan kunnen worden op een brandweerauto uit een buurgemeente, aldus de Veiligheidsregio.

De vrijwilligers zochten hun toevlucht bij de hoogste instantie van een gemeente, de gemeenteraad. Uitvoerig en gedetailleerd legden brandweerlieden ons uit dat in de meeste gevallen een brandweerauto uit Laren of Huizen later bij de brand zou aankomen dan ons eigen tweede blusvoertuig. “Ik hoef u niet uit te leggen welke gevolgen dat kan hebben”, aldus een woordvoerder van de brandweer.

beschikbaar te stellen. Wethouder Peter Smit trachtte nog de raad ervan te overtuigen dat de financiële situatie van Blaricum een dergelijke extra financiële last niet toestaat. De Blaricumse Partij vindt het onbegrijpelijk dat er wel 1,5 miljoen euro voor de reconstructie van de Eemnesserweg beschikbaar is, dat volgens ons ook nog eens een slecht en onnodig plan is (lees onze mening hierover in een eerder artikel op deze website), maar niet € 40.000,-- per jaar voor het tweede blusvoertuig.

Tijdens de vergadering voegde De Blaricumse Partij nog een extra punt aan de motie toe. Het college kreeg door deze aanvulling tevens de opdracht er bij de Veiligheidsregio op aan te dringen de tweede TankAutoSpuit in Blaricum te laten staan totdat er door de Veiligheidsregio een beslissing op het verzoek van de Blaricumse gemeenteraad genomen is (zie de handgeschreven tekst bij de motie in voorgaand artikel). ‘Krijg de brandweerauto maar eens terug als die al is weggehaald’. Zeer verheugd waren we met de steun van alle raadsleden.

Wordt vervolgd.

Liesbeth Boersen

 


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid