Beste lezer(es),

Voor ons is en blijft het belangrijkste het welzijn van de bewoners van Blaricum, zonder onderscheid in leeftijd, afkomst, religie of in welk deel van ons dorp men ook woont. Dus wie altijd al in Blaricum heeft gewoond moet zich net zo prettig voelen als iemand die er net is komen wonen.

Dit betekent ook dat wij dat voor de toekomst veilig moeten stellen. We moeten ervoor zorgen dat de nieuwe generatie zich hier betaalbaar kan vestigen en dat de ouderen hier leeftijdbestendig kunnen blijven wonen. Dat houdt een andere visie op bouwen in. Minder dure woningen (die hebben we al genoeg), dus meer in de lagere prijsklassen. Dan ontvangen we misschien minder voor de verkoop in de Blaricummermeent, maar dat is beter dan niks.

 

Dat welzijnsgevoel betekent ook een prettige leefomgeving, met goed onderhouden groen, veilige speelplaatsen voor de kinderen en toezicht door wetshandhavers. Of dat nu een politieagent of een BOA is, maakt niet uit. Meer toezicht is gewoon nodig.

Aan al die wensen zit een prijskaartje. Zoals we thuis in het huishoudboekje kijken om te zien of we bepaalde zaken wel kunnen aanschaffen, zo moet de gemeente ook een goede afweging maken tussen de beschikbare gelden en de wensen die er zijn. We zullen zuinig met ons geld moeten omgaan. Niet zoals de afgelopen jaren grote happen uit de reserves nemen en dan zeggen dat de begroting sluitend is. De financiële zaken zullen eerlijk en open behandeld moeten worden en niet voortdurend in besloten (zeg maar stiekeme) vergaderingen. Daarbij gaan we er van uit dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

De Blaricumse Partij gaat nu ook niet zeggen dat de OZB niet omhoog zal gaan. Daar zijn de tijden te onzeker voor. Een belangrijke en sterk meebepalende factor is de decentralisatie door de rijksoverheid van de uitvoering van de wetten in het Sociaal Domein. Hierin vallen o.a. de Wet Maatschppelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Werk en Inkomen (WWI) en de Jeugdwet. Desondanks druist het leegzuigen van reserves om de begroting sluitend te maken in tegen alle regels van goed huisvaderschap. Dit geldt ook voor het misbruiken van de projectgelden van de Blaricummermeent voor de gemeentelijke uitgaven.

Tot slot zal er nog eens goed gekeken moeten worden naar de kosten van het ambtenarenapparaat van de BEL-combinatie. Ons bereiken heel veel klachten. Ook zal hier verder moeten worden bezuinigd, zeker gezien de aankondigingen uit politiek Den Haag, waar de Rijksbegroting sluitend wordt gemaakt door vele zaken naar de gemeenten over te hevelen.

Voor de komende jaren zal daarom een terughoudend beleid gevoerd moeten worden ten aanzien van het aanpakken van nieuwe dingen. Alles zal er op gericht moeten zijn om de lopende zaken bij te sturen (Blaricummermeent) en financieel en organisatorisch orde op zaken te stellen en te houden.

René Kemperman
Partijvoorzitter


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid