Algemeen

Om te beginnen wil DBP alle ambtenaren en het college bedanken voor hun inspanning en inzet om een complete kadernota voor 2017 samen te stellen. De meeste afspraken die in het coalitieakkoord zijn gemaakt zijn en worden nog door het college uitgevoerd, waarvoor onze hartelijke dank.

HOV

We hebben afgelopen jaren voor een aantal moeilijke keuzes gestaan, waaronder de blauwe zone die nu uitgevoerd gaat worden, en op de rit staan nog de toekomst van Blaricum en het HOV. We zijn verheugd dat na jarenlang oponthoud winkelcentrum ‘DE BIJVANCK’ is gerealiseerd. De situatie rond het tracé van het HOV Blaricum is nog steeds een moeilijk gegeven waarin we op korte termijn tot een keuze moeten komen. Deze keuze zal gemaakt worden in de raad van 5 juli. Het uitstel komt, omdat Huizen nog bezig is met een onderzoek over optimalisering van het kruispunt Stichtseweg/Randweg Oost. Dit is de laatste optie. De Blaricumse Partij staat nog steeds achter het coalitieakkoord waarin de keuze gemaakt wordt voor de Merkvariant. Helaas is door de rapporten van verschillende bureaus geconstateerd dat rijden over het Merk nog steeds niet HOV-waardig blijkt te zijn. Een belangrijk gegeven voor ons zijn de financiële consequenties. Mevr. Post (Provincie NH) heeft aangegeven dat alles wat in de toekomst niet gebruikt kan worden voor een vrije busbaan niet uit het HOV-budget van de provincie betaald gaat worden. Dit betekent dat de kosten bij Blaricum komen te liggen. 5 juli gaat er beslist worden.

De toekomst van Blaricum

In ons dorp zullen in de toekomst veranderingen plaats gaan vinden. Er moet gekeken worden naar behoud van onze eigen identiteit en de waarden die voor Blaricum belangrijk zijn. Een belangrijk gegeven bij veranderingen is de mening van onze inwoners die hierin ook gehoord zullen gaan worden. De bestuurskrachtmeting zal ons hierbij hopelijk ondersteuning verlenen.

Ruimtelijke ordening

Hier staan nog een aantal verlangens van ons in de wacht, zoals de sociale woningbouw die aangepast zou moeten worden naar 30 %. Hoe belangrijk dat is hebben we vorige week bij de woningbouwverenigingen gehoord. Daarnaast zou DBP nog graag bij het aanleggen of groot onderhoud van straten aan 1 zijkant van de weg een vlakke wandelstrook willen realiseren dit ter gemak van rolstoel en rollator. Ook langs de Bergweg en Meentweg zou de realisatie van een fietsstrook een hele verbetering zijn.
Al met al hebben wij een enerverend jaar gehad in een raad met respect voor elkaar en De Blaricumse Partij ziet de toekomst dan ook zonnig tegemoet.
Allemaal bedankt voor de samenwerking in het afgelopen jaar!

Bea Kukupessy-Rokebrand
Fractievoorzitter


Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter


Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur


René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Steunfractielid


Co Vos

Steunfractielid


Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Penningmeester
Redacteur van ‘De Korenbloem'