Het kerkbestuur van de Vitusparochie (Vitus) en de stichting Centrale Accommodatie Blaricum (Blaercom) hebben een haalbaarheidsonderzoek gevraagd.

Zij willen graag het huidige Vitusgebouw op de Kerklaan geschikt maken voor de gezamenlijke uitvoering van de activiteiten van het Vitus en de Blaercom.

Zij hebben een intentieovereenkomst getekend, de besturen vinden dat er een extra aanbouw kan komen aan het Vitus of naast het Vitus.

Men heeft het over 800 vierkante meter zodat het gebouw van de Blaercom kan verdwijnen en samen met het Vitus op deze locatie kan komen. Het probleem wat beide besturen hebben is een financieel probleem voor in de toekomst.

Het college is van mening dat de huidige locaties voldoen voor de huidige activiteiten die er plaats vinden eventueel met aanpassingen.

De Blaricumse Partij vindt de plannen voor locatie Kerklaan te grootschalig, de noodzaak is niet aangetoond omdat niemand een tekort aan ruimte heeft.

De Kerklaan heeft vaak al parkeerproblemen i.v.m. Kerk en Vitus. Dat was de reden dat de OBB/Bernardus hier niet gevestigd konden worden. De plannen van Vitus en Blaercom zullen nog veel meer verkeer aantrekken.

Als er gerenoveerd moet worden dan graag op de huidige locaties.

Het is voor de Blaricumse Partij essentieel dat beide locaties behouden blijven omdat ze in ons dorp een belangrijke plaats innemen.

Bea Kukupessy

Lees dit onderwerp ook in Korenbloem 2017-11


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid