Door het aannemen van de ‘Kadernota Sport en Bewegen, een visie op Sport, Bewegen en Meedoen’ stelt de raad geld beschikbaar voor het aanstellen van een buurtsportcoach en om deel te nemen aan JOGG (=Jongeren Op gezond Gewicht).

Wat doet een sportcoach/beweegcoach?

Een beweegcoach organiseert sport- en beweegaanbod in de buurt. Dat kan variëren van het organiseren van sporttoernooien tot opzetten van wandeltochten en jeu-de-boules wedstrijden. Hij richt zich op de jeugd en brengt sport naar de scholen. Hij richt zich tevens op de ouderen. Persoonlijk zie een belangrijke taak voor de beweegcoach weggelegd op het gebied van het ‘bewegen en meedoen’ gericht op de ouderen. Ouderen die in een isolement dreigen te geraken omdat bv hun partner is weggevallen kunnen het bv heerlijk vinden op een vaste dag in de week vrijblijvend met een groepje eensgezinden een wandeling onder leiding van de beweegcoach te maken, te jeu-de-boulen of gezamenlijk een fietstochtje te maken. Je slaat daarmee 2 vliegen in een klap. Er wordt niet alleen bewogen maar door het in contact komen met lotgenoten zal de oudere zich hopelijk minder eenzaam gaan voelen.

De buurtsportcoach gaat zich daarnaast ook bezig houden met het project ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ (JOGG). Hij geeft daarbij voorlichting over gezond eten, gezonde snacks, enz. Zijn werkterrein zal met name scholen en verenigingen zijn waar hij de beheerders van kantines informatie kan geven.

Een mooie bijkomstigheid is dat ongeveer de helft van de kosten die gemoeid zijn bij het aanstellen van een buurtsportcoach gesubsidieerd worden.

Liesbeth Boersen

Lees dit onderwerp ook in Korenbloem 2017-11