Onlangs heeft de gemeenteraad bijna unaniem (alleen Rob Bruintjes stemde tegen) ingestemd met de invoering van de duurzaamheidslening. Er is een bedrag van € 500.000,-- beschikbaar gesteld om uit te lenen aan Blaricumse huiseigenaren die hun huis energiezuiniger willen maken bijv. door isolatie, zonnepanelen, dubbelglas, zonneboiler, warmtepompboiler, enz. Dit alles tegen een zeer aantrekkelijk rentetarief van thans 1,6%.

Het is de ambitie van Blaricum om in 2022 28% minder CO2 uit te stoten. Vooral door energiemaatregelen in de bestaande woningen kunnen we dit doel bereiken. Maar verduurzaming van de woning is ook aantrekkelijk voor de bewoners zelf. Zij krijgen niet alleen een lagere energierekening maar ook meer wooncomfort.

De aanvrager moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden waaronder:

  • de lening moet minimaal € 2.500,-- en mag maximaal € 25.000,-- bedragen.
  • bij bedragen tot € 7.500,-- is de looptijd 10 jaar en bij grotere bedragen 15 jaar.
  • de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar (deze voorwaarde wordt gesteld door de SVn, de uitvoerende instantie, omdat anders het risico van niet terugbetalen te groot is.
  • de aanvrager moet voldoen aan de krediettoets, d.w.z., moet in staat zijn de lening terug te kunnen betalen.

“Als wethouder duurzaamheid ben ik ontzettend blij dat steeds meer mensen doordrongen zijn van het feit dat het roer echt om moet, dat we op energie moeten bezuinigen, dat we minder CO2 moeten uitstoten en dat we klimaatbestendige maatregelen moeten nemen. Ik hoop dan ook dat zo veel mensen van deze duurzaamheidslening gebruik zullen maken, dat ik binnenkort de raad opnieuw moet vragen geld beschikbaar te stellen.”

Liesbeth Boersen
Wethouder duurzaamheid

Lees meer over dit onderwerp ook in Korenbloem 2017-02