Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op plekken die daar niet voor bestemd zijn, bijvoorbeeld op straat, in de berm, op het strand of in natuurparken. Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Het trekt ongedierte aan en het opruimen kost heel veel geld. Bovendien is zwerfvuil slecht voor natuur, dier en mens: het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken er in verstrikt.

Als we zwerfafval niet opruimen, duurt het lang voordat het verdwenen is. De afbreektijden voor afval variëren van enkele weken tot een eeuwigheid. Niet-natuurlijke materialen zoals plastic en kauwgom vergaan niet, maar vallen uiteen in piepkleine deeltjes die in de bodem of in het water blijven rondzwerven (microplastics).

Kijk ook op: www.nederlandschoon.nl

Enkele voorbeelden van afbreektijden:
Krant …………………………........: 1 tot 6 maanden
Blikje (alluminium) ………..……: nauwelijks
Blikje (staal) ……………..…..…..: 50 jaar
Plastic fles/zak of patat bakje :  Deze verbrokkelen maar breken niet af
Glazen fles ……………….....……: vergaat nooit

De vervuiling van onze directe omgeving neemt gestaag toe. Als je een wandeling maakt door het dorp tref je overal veel blikjes, plastic flesjes en andere weggegooid afval aan.

Dit probleem moeten we gezamenlijk aanpakken en daarom willen we dat de gemeente Blaricum zich aansluit bij de statiegeld-alliantie, een initiatief om statiegeld ook te gaan heffen op kleine flesjes en blikjes en grondstoffen te gaan hergebruiken. Ruim 100 instellingen hebben zich inmiddels bij dit initiatief aangesloten.

In de Raadsvergadering van 30-01-2018 hebben de coalitiepartijen samen een motie ingediend waarbij de gemeente Blaricum zich aansluit bij dit initiatief en dat het college deze mening van Blaricum gaat doorgeven aan de leden van de Tweede Kamer, die zich op 15 maart over het statiegeld op kleine flesjes en blikjes uitspreekt.

Zowaar een leuk begin, maar de basis voor Blaricum ligt bij de inwoners van ons dorp. Ook door de scholen kan hier aandacht aan besteedt worden. Hierbij een aantal tips om zwerfafval te voorkomen:

  • Als je weet wie het gedaan heeft, kun je die persoon er op aanspreken. Meld de rommel anders bij de gemeente via het Meldpunt Openbare Ruimte (tel.: 14 035 op maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur).
  • Winkels en horeca zoals supermarkten, sportkantines en snackbars zijn verplicht om de omgeving van hun zaak schoon te houden. Zo niet, dan kun je ze dus vragen dit op te ruimen.
  • Gooi afval, ook kauwgom, sigarettenpeuken of tissues, altijd in een openbare vuilnisbak, of neem het mee naar huis en lever het gescheiden in, zodat het gerecycled kan worden.
  • Doe mee met opruimacties in je eigen buurt of een natuurgebied. Wil je zelf jouw stuk straat schoonhouden? Vraag de BEL-organisatie of je de gratis aanhanger met gereedschap kunt lenen.
  • Beperk zelf je afval: neem je eigen boodschappentas mee, gebruik een hervulbaar waterflesje en neem een eigen afsluitbare beker mee voor koffie of thee.
  • Laat geen ballonnen op: ze komen op straat of in de natuur terecht. Daar kunnen dieren de ballonnen opeten of verstrikt raken in het touwtje.
  • Zet geen afval naast volle papierbakken of vuilcontainers, maar neem het mee naar huis.

René Kemperman


Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter


Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur


René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Steunfractielid


Co Vos

Steunfractielid


Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Penningmeester
Redacteur van ‘De Korenbloem'