De Blaricumse Partij heeft samen met Hart voor Blaricum en het CDA de afgelopen 4 jaar de coalitie in Blaricum gevormd. Op basis van een zeer prettige en collegiale samenwerking hebben we veel voor onze inwoners kunnen bereiken. Wij hopen dat u ons bij de verkiezingen voor de gemeenteraad steunt zodat wij onze ingezette weg kunnen blijven vervolgen!

Een greep uit de resultaten:

 • Blauwe zone
  We hebben de blauwe zone in het centrum van het oude dorp om de parkeerproblematiek op te lossen, ondanks aanvankelijk forse weerstand, toch ingevoerd. Ook de meeste tegenstanders geven toe dat de blauwe zone goed werkt, zodat je eindelijk weer een parkeerplek kunt vinden.
 • Geen HOV vrije busbaan, dus ook geen bomenkap
  Het is ons gelukt, mevrouw Elisabeth Post (gedeputeerde Verkeer) heeft de vrije busbaan uit het HOV project geschrapt. Een prachtig resultaat. Hierdoor is ook de grootschalige bomenkap voorkomen. Het leverde onze wethouder de nominatie ‘Politicus van het jaar 2017’ op.
 • De Blaricummermeent
  Ondanks de recessie hebben we vastgehouden aan hoogwaardige woningbouw op de Blaricummermeent. Het is een prachtige duurzame wijk geworden met woningen van hoge kwaliteit. We zetten ons in om de wijk af te ronden met recreatieve mogelijkheden op het Blaricumse strand.
 • Lantaarnpalen met led verlichting
  De Bijvanck heeft nieuwe lantaarnpalen gekregen met Led verlichting. Volgend jaar willen we het oude dorp voorzien van Led verlichting.
 • Woningbouw op voormalig brandweerlocatie Op het voormalige brandweerterrein aan de Verbindingsweg worden binnenkort 7 betaalbare huurwoningen gebouwd. De bouwstijl herinnert aan het oorspronkelijke agrarisch karakter van Blaricum. Raadsleden, omwonenden en toekomstige huurders zijn zeer enthousiast. De woningen zullen duurzaam en gasloos zijn.
 • Betaalbare huurwoningen
  De betaalbare huurwoningen van corporatie de Alliantie in het oude dorp die lange tijd leegstonden zijn inmiddels weer verhuurd. De gemeente heeft hierover afspraken met de corporatie kunnen vastleggen. Tevens heeft de Alliantie de gemeente beloofd al hun woningen in Blaricum te verduurzamen naar minimaal label B.
 • Winkelcentrum Bijvanck
  Dit winkelcentrum is na jaren van planvorming gerenoveerd en gemoderniseerd. In de nieuwe winkels en op het opgefriste plein kan je weer prettig boodschappen doen.
 • Financiën
  We hebben de financiën weer op orde gebracht. Na een aanvankelijke verhoging van de OZB in 2014 hebben we die in 2018 weer verlaagd. Hopelijk is in de komende tijd een verdere verlaging mogelijk.
 • Slibtransport RWZI
  Het slibtransport vanuit de RWZI gaat niet langer door de dorpen Laren/Blaricum, maar wordt door een ondergrondse leiding naar een laadplaats naast de A27 bij Eemnes gepompt. Een vrachtauto haalt daar het slib op.
 • Flats Bijvanck
  De flats aan 't Schaar, Karrekamer en Viersloot zijn door de corporatie verduurzaamd. Samen met de Gemeente hebben ze deze beter toegankelijk voor ouderen gemaakt.
 • Taxus inzameling
  Onze wethouder Liesbeth Boersen heeft zich in de regio ingezet voor de jaarlijkse inzameling van het taxus snoeisel. In de takjes zit  namelijk baccatine, een belangrijke grondstof voor taxol chemokuren.
 • Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)
  Samen met vele inwoners hebben we het GVVP opgesteld. Deze verkeersmaatregelen kunnen dus op een breed draagvlak rekenen. Als eerste maatregelen zullen de schoolzones en de Bergweg binnenkort worden uitgevoerd.
 • Stichtse park
  Onlangs is er in het Stichtse park allemaal nieuwe beplanting aangebracht. Zeer recent heeft ook de enige rotonde die Blaricum heeft (Stichtseweg) nieuwe beplanting gekregen. In het midden is als kers op de taart een wegwijzerbord geplaatst gelijk aan de oude ANWB borden waarvan er nog 2 in het oude dorp staan.
 • Duurzaamheidslening
  We hebben de duurzaamheidslening ingevoerd. Mensen die hun huis willen verduurzamen kunnen een goedkope lening daarvoor bij de gemeente afsluiten. U kunt dan denken aan isolatie, zonnepanelen, zonneboiler, dubbel/driedubbel glas, enz.
 • Schoolzone
  Samen met ouders en schooldirecteuren hebben we een plan gemaakt om het gebied rondom de scholen verkeersveiliger te maken. Binnenkort zullen de benodigde maatregelen uitgevoerd worden.
 • Fietsenstalling
  De fietsenstalling bij de carpoolplaats is opgeknapt en uitgebreid.

 

Weet u het al?
Stem DBP lijst 3


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter


Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur


René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Steunfractielid


Co Vos

Steunfractielid


Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Penningmeester
Redacteur van ‘De Korenbloem'