Ons raadslid Janny van Dijk heeft, om voor haar moverende redenen, besloten uit onze partij te stappen en op persoonlijke titel in de gemeenteraad te gaan plaatsnemen. Deze wel overwogen stap heeft geen gevolgen voor de bestaande coalitie. Zij heeft aangegeven dat zij het bestaande coalitieakkoord onderschrijft en dat op haar steun kan worden gerekend.

Wij betreuren haar keuze maar willen haar ook niet in de weg staan om met haar eigen verhaal de belangen van de Blaricumse inwoners te kunnen behartigen. Wij wensen haar succes met deze stap in haar politieke loopbaan.