Het eerste, en belangrijkste, punt uit ons partijprogramma hebben we bereikt:

Blaricum zelfstandig
De Blaricumse Partij heeft zich altijd ingezet voor de zelfstandigheid van Blaricum. Die strijd hebben we niet opgegeven. Een zelfstandig Blaricum is de beste garantie voor het behoud van onze identiteit. De strijd is pas ten einde als de Eerste Kamer een besluit heeft genomen.

Na jaren van getouwtrek is de provincie gestopt met de herindelingsprocedure (ARHI) voor Blaricum, Laren en Huizen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft andere ideeën dan de zittende gedeputeerde. De rol van de Provincie werd bij de herindeling niet versterkt, hoewel dit op basis van het regeerakkoord wel werd verwacht.

Jaren hebben wij hard gevochten tegen de starre houding van de provincie bij deze herindelingsprocedure. We (de coalitie en DAB) hebben het maximaal mogelijke ingezet om de herindeling tegen te gaan. Uiteindelijk is dit gelukt!

Een fusie moet van onderop komen en niet opgelegd worden door een Provincie!

Wij zijn dan ook overgelukkig, mede door onze bovenmatige inspanningen dat tot dit resultaat heeft mogen leiden.

De Blaricumse Partij

Bea Kukupessy - Rokebrand
fractievoorzitter