v.l.n.r. op de foto: Bea Kukupessy – Rokebrand (2), René Kemperman (5) Liesbeth Boersen – de Jong (1), Ineke Breet-Roestenburg (3), Janny van Dijk – de Jong (4).

Samen met hun achterban zijn zij de basis van DBP. Ze willen graag het werk uit de afgelopen, voor DBP succesvolle, raadsperiode voortzetten.

Hans Breet

Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op plekken die daar niet voor bestemd zijn, bijvoorbeeld op straat, in de berm, op het strand of in natuurparken. Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Het trekt ongedierte aan en het opruimen kost heel veel geld. Bovendien is zwerfvuil slecht voor natuur, dier en mens: het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken er in verstrikt.

Door bezuinigingsoperaties op groenonderhoud in de vorige regeerperiode tussen 2010 en 2014 waren de budgetten beperkt. Hierdoor is het beheer van het bomenbestand in Blaricum achtergebleven.

In de raadsvergadering van 30 januari 2018 hebben de coalitiepartijen (De Blaricumse Partij, HvB en het CDA) een motie ingediend om geld beschikbaar te stellen voor het bomenonderhoud van alle bomen in de gemeente Blaricum.

Ineke Breet

Lees ook meer over dit onderwerp in Korenbloem 2017-06

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter


Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur


René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Steunfractielid


Co Vos

Steunfractielid


Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Penningmeester
Redacteur van ‘De Korenbloem'