persbericht

De Blaricumse inwoners worden op alle fronten de dupe van de keuze van de meerderheid in de Raad. VVD, HvB, D66 en (op het allerlaatste moment) ook de PvdA hebben gekozen voor de 0% kans om via een juridisch strijd de door de Provincie opgelegde vrije HOV-busbaan te kunnen tegenhouden. Verantwoordelijk wethouder Posthumus liet hier al eerder geen enkele twijfel over bestaan. Het is een onomkeerbaar proces.

persbericht van De Blaricumse Partij:

Blaricum klem tussen verleden en toekomst
Blaricum is van oudsher een agrarisch dorp met een eigen karakter. Ook de wijken ‘Bijvanck’ en ‘De Blaricummermeent’ hebben een eigen karakter. Haar inwoners voelen dit en willen dit specifieke karakter, waar zij al zolang mee vertrouwd zijn, behouden. Echter, door de ‘vooruitgang’ in onze maatschappij zijn sommige ontwikkelingen in strijd met de beleving van haar deelnemers. Niet alleen je persoonlijke wensen tellen, maar ook die van alle andere deelnemers. Zo gaat dat in een democratie. Voor de keuzes die de politiek moet maken zijn dit de enige juiste uitgangspunten.

27-01-2011

‘Geen vrije busbaan in onze gemeente’
Oppositie Blaricum stuurt brief over HOV naar provincie

BLARICUM - De Blaricumse Partij (DBP), CDA en PvdA, zijn blij dat een beslissing van de provincie over een vrije busbaan in Blaricum en het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) is uitgesteld. De partijen betreuren het wel ten zeerste dat zij door het Blaricumse college niet tijdig op de hoogte zijn gesteld dat het onderwerp op de agenda van de provinciale commissie stond. CDA, PvdA en DBP grijpen daarom nu de gelegenheid aan om alsnog hun standpunt onder de aandacht te brengen, middels een brief, bij de commissie van de provincie.

De oppositiepartijen DBP, CDA en PvdA hebben zich net als de coalitiepartijen uitgesproken tegen een vrije busbaan in Blaricum en staan achter het raadsbesluit voor een meerijdvariant over 't Merk. Mocht de provincie besluiten mee te gaan met de meerijdvariant over ’t Merk onder voorwaarde dat de gemeente Blaricum grond reserveert voor een eventuele toekomstige busbaan, dan kiezen DBP, PvdA en CDA voor het al meer dan 30 jaar gereserveerde tracé via de Meent. Een eventuele grondreservering langs ’t Merk en de Randweg vinden PvdA, CDA en DBP absoluut onaanvaardbaar. Door de vele rijbanen die er dan bijkomen, ontstaat er een onoverbrugbare barrière tussen de dorpsdelen van Blaricum.

De Blaricumse Partij ondersteunt nieuw onderzoek de Biezem

 

De Blaricumse Partij (DBP) ondersteunt het verzoek van de oppositiepartijen in Laren om de Rekenkamer te vragen onderzoek te doen naar de kosten van het voorlopig openhouden van zwembad de Biezem. Wij hopen dat een onderzoeksthema, dat door meerdere gemeenten ondersteund wordt, bij de Rekenkamer meer kans maakt.

gepresenteerd door Liesbeth Boersen:

Voorzitter.
Onze financieel specialist Rene Kemperman heeft deze begroting grondig bestudeerd, is cijfermatig tevreden en spreekt zijn waardering uit. Ik, als niet financieel deskundige, had meer moeite met het doorgronden van deze begroting. Lastig was het met name om helder te krijgen welke bezuinigingen het college waarop voorstelde. Ook het inzien van de productenraming gaf niet altijd duidelijkheid. Het onlangs gestuurde overzicht bezuinigingen bood uitkomst. Daaruit concluderen wij dat deze begroting een kopie is van de kadernota. Alle daarin voorgestelde bezuinigingen worden nu geëffectueerd.

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter


Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur


René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Steunfractielid


Co Vos

Steunfractielid


Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Penningmeester
Redacteur van ‘De Korenbloem'