Vragen van de Blaricumse Partij omtrent verhuur Molenveenweg 8

De Blaricumse Partij heeft kennis gekregen van het volgende:

“Molenveenweg 8 is eigendom van woningcorporatie De Alliantie en behoort tot het sociale woningbestand in het oude dorp van Blaricum. Onlangs hebben de zittende huurders de woning verlaten. De woning is daarna niet opnieuw aan de doelgroep verhuurd maar wordt aangeboden als vrije sector huurwoning. De huur zou € 1.200 bedragen. Deze situatie staat haaks op de toezegging van wethouder de Joode aan ons bij de recente behandeling van de Prestatieafspraken met de woningcorporaties dat er geen sociale woningen in het oude dorp onttrokken zouden worden aan het sociale woningbestand”.

Gesteld door:  De Blaricumse Partij dd. 24-03-2011:

  1. In eerste opzet heeft de Malbak de hoofdingang aan de pleinzijde (Burgemeester Tydeman plein) gekregen. Hiermee is in het ontwerp van de inrichting rekening gehouden. Bezoekers van de Malbak die met taxi's of groepsvervoer worden gebracht en gehaald kunnen dan vanuit de ruimte bij de bar hierop wachten. Nu hebben zij hier geen zicht op, of zij moeten wachten (staand) in de tochtsluis aan de zijde van de Wetering.

    VRAAG:
    Is het mogelijk de hoofdingang alsnog aan de pleinzijde te realiseren?
    Bijkomend voordeel is dan ook, dat de deuren daar naar buiten draaien, wat voor de minder valide medemens een stuk makkelijker is deze te openen. Taxi's en groepsvervoer zouden dan langs de school en het plein tot aan het gebouw kunnen rijden. Deze toegang zou alleen voor taxivervoer kunnen worden aangemerkt.

Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid