Liesbeth 2022

Omdat ik al meer dan dertig jaar politiek actief ben in Blaricum, heb ik mijzelf de vraag gesteld “Wordt het niet eens tijd om afscheid te nemen”. De nieuwe gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zouden daarvoor een natuurlijk moment kunnen zijn. Na lang wikken en wegen heb ik toch besloten nog een raadsperiode door te gaan. Met name twee redenen gaven mij hiervoor de doorslag.

Ten eerste het beroep dat vooral onze nieuwe, jonge, partijleden op me hebben gedaan mijn ervaring nog een poos voor Blaricum in te zetten.
Khalid Hammouti en Robert-Jan Bon beide 37 jaar, de eerste woonachtig in de Blaricummermeent, de laatste in de Bijvanck zijn erg enthousiast en willen zich de komende jaren voor hun dorp inzetten. Daarbij willen zij graag gebruik maken van mijn ervaring. Populair gezegd, “ik mag ze het vak leren”.
Mijn nichtje Rianne Boersen die nog op het VWO van de Huizermaat zit, is, hoewel super jong, heel erg gemotiveerd de spreekbuis van de Blaricumse jeugd te zijn. Zij durft het aan een rol te krijgen in het politieke krachtenveld van Blaricum  dat tot op heden voor een groot deel uit gepensioneerden bestaat.

De tweede reden waarom ik er graag nog een raadsperiode aan vastplak heeft te maken met het project ‘Renovatie Bijvanck’. Lange tijd is weinig geïnvesteerd in dit deel van Blaricum. Natuurlijk werd het asfalt op de Noord en de Viersloot gerepareerd en is er een nieuw winkelcentrum gekomen. Maar voor de openbare ruimte van de echte woongebieden was weinig aandacht. 3 jaar geleden heb ik daarom als wethouder het initiatief genomen om een plan voor de Bijvanck te starten. Ingenieursburo Sweco kreeg de opdracht om samen met de gemeente een integraal plan te ontwikkelen op het gebied van groen, parkeren, duurzaamheid, laadpalen, bestrating, speelplaatsen, fietspaden, toekomstige glasvezel, riolering en wateroverlast. We hebben aan de bewoners gevraagd mee te denken en ons te adviseren. Daarom werd er een wijksafari gehouden waarbij  ik veel inwoners van de Bijvanck gesproken heb en de deelnemers ons vele suggesties hebben meegegeven. Ook was er de gelegenheid digitaal voorstellen te doen. Dit heeft in juni 2021 geresulteerd in een voorlopig ontwerp (VO). Geraamde kosten voor het totale plan 34,9 miljoen (wordt betaald uit de grondopbrengsten van de Blaricummermeent).  Omdat dit een gigantisch groot werk is moet het volgens de wet Europees worden aanbesteed. Helaas is zo’n Europese aanbesteding een ingewikkeld traject en duurt meer dan een half jaar. Daarna zal het plan fasegewijs uitgevoerd worden te beginnen bij Koggewagen/Langwagen. Start nog in 2022.

Toen was ik initiatiefnemer van dit project, nu wil ik als raadslid continue de voortgang van dit project bewaken en ervoor zorgen dat dit project in zijn geheel uitgevoerd wordt. Daarbij zijn voor mij 2 dingen vooral van belang.
1. We moeten voorkomen dat het geld dat speciaal en expliciet  voor het project ‘Renovatie Bijvanck’ gereserveerd is niet voor andere projecten in Blaricum  gebruikt gaat worden.
2. Van te voren moet er voor elke afzonderlijke wijk/fase een budget vastgesteld worden. Dit om er voor te zorgen dat er voor het deel van de Bijvanck dat als laatste aan de beurt ook geld beschikbaar is. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Neem contact op

Bel ons of vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact met je op. Wij streven ernaar om alle vragen binnen 24 uur te beantwoorden.